Jesper Nimgård: "Vi skal samle TL"

TL-regioner Jesper Nimgård stiller op til posten som næstformand i TL Sjælland på generalforsamlingen den 30. november 2020.

Hvorfor stiller du op?

Jeg vil være med til at sikre, at TL kommer godt fra start i den nye struktur. Vi skal samle TL og sikre, at vi forsat yder en god service over for medlemmerne.

Derudover er det vigtigt for mig at vide, hvad der sker i TL, da jeg sidder med i Det Faglige Udvalg for TD og det lokale uddannelsesudvalg for TD på Roskilde Tekniske Skole. 

Hvad er dine politiske mærkesager?

Vi skal organisere mange flere af de studerende. Når vi kan se hvor mange der bliver optaget på uddannelserne skal vi lave en målsætning på hvor mange vi vil organiserede på uddannelsesstederne. På nogle uddannelser organisere vi under 50%, det skal vi gøre bedre for at sikre flere medlemmer.

TL skal være til for medlemmerne, vi skal kæmpe medlemmernes sag, og der skal gås til grænsen og udfordre hvad man tidligere har opnået.

Synlighed er vigtigt for at alle kan se, hvad vi står for, og hvad vi opnår. Vi skal sikre, at der kommer nyheder på vores medier. Vi skal sikre, at vores medier er opdaterede med nyheder flere gange om ugen med, hvad der rør sig. Der udover skal vi udover rampen, når der er mærkesager som vi har kæmpet for, så skal vi fortælle, det er TL der har været med til at sætte dagsorden.

TL skal arbejde for, at de teknikere der arbejder alene eller er få på en virksomhed bliver hørt, da de tit er ansat steder uden overenskomst og ikke har en TR, der kan hjælpe i hverdagen.

Tekniker frem for en akademiker. Vi skal gøre opmærksom, at man skal ansætte teknikere frem for kun at ansætte akademikere. Jeg har selv været på en arbejdsplads, hvor hver gang der stoppede en tekniker, kom der en akademiker, som kun var der i kort tiden, inden de søgte videre.

Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som næstformand?

Jeg vil arbejde for, at vi er et samlet TL, og vi har samme service, om du kommer i medlemscentret det ene eller andet sted.

Derudover vil jeg arbejde for, at vi er synlige på uddannelsesstederne og uddannelserne er relevante i forhold til arbejdsmarked. På denne måde kan vi sikre, at der kommer nye medlemmer til  TL.

Blå bog

 • Bor i Køge

Uddannelse

 • Anlægsgartner 2001
 • Anlægsleder 2004
 • Tekniske designer 2007
 • Akademiuddannelse i ledelse 2017
 • Anlægsgartner Søren Eisbo 2001-2005
 • Hvidovre Kommune 2007 – 2013
 • Greve Kommune 2014-2019
 • Gundsø Entreprenør Forretning A/S 2020 –

Tillidsposter

 • Det Faglige udvalg for TD 2015 – nu
 • Lokale uddannelsesudvalg for TD på Roskilde Tekniske Skole 2010- nu
 • Tillidsrepræsentant Greve Kommune 2014-2019
 • LO Køge Bugt 2018-2020

Jesper Nimgård

Valg i TL’s nye regioner

 • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
 • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
 • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
 • Valgene finder sted 30. november 2020. Dog ikke i TL Nordjylland, der er lukket ned pga. corona.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

 • TL Nordjylland
 • TL Midtjylland
 • TL Syddanmark
 • TL Sjælland
 • TL Hovedstaden og Bornholm