Jimmi Eiberg Jensen: "Der er brug for et stærkt TL til gavn for medlemmerne"

TL-regioner Jimmi Eiberg Jensen stiller op til posten som formand i TL Hovedstaden og Bornholm på generalforsamlingen den 30. november 2020.

Hvorfor stiller du op?

Fordi der er brug for et stærkt TL til gavn for medlemmerne. Et TL som hver dag arbejder for jer medlemmer.  Mit hjerte brænder for TL og jeg vil fortsætte med at arbejde på at styrke kendskabet til de forhold I oplever på uddannelsesstederne og på arbejdsmarkedet, uanset om det er det overenskomstdækkede, det uden overenskomst, eller jer som på godt og ondt er ramt af atypiske ansættelser.  For kun ved at kende jer bedre, kan vi arbejde endnu mere målrettet til gavn for jer.

Jeg tror på, at vi med den nye struktur i TL har mulighed for at skabe en meget større sammenhæng mellem den lokal- og landspolitiske interessevaretagelse, og derved skabe et stærkere TL, som ikke kun bliver endnu bedre til at varetage jeres interesser, men også et TL som vil kunne fastholde og organisere flere nye medlemmer til gavn for fællesskabet. 

Kort sagt, så stiller jeg op fordi jeg vil kæmpe for TLs medlemmer og sikre, at det jer medlemmer der er i fokus.

Hvad er dine politiske mærkesager?

TL skal være synlig og arbejde for medlemmernes interesser. Derfor vil jeg have fokus på at udvikle og styrke den politiske interessevaretagelse, så TL opnår størst mulig gennemslagskraft. Blandt mine mærkesager er kampen for:

 • et ordentligt sikkerhedsnet ved arbejdsløshed, sygdom og nedslidning
 • et godt psykisk arbejdsmiljø
 • ordentlige vilkår for atypiske ansættelse
 • fokus på jeres faglighed, uddannelser og efteruddannelse skal være i top
 • det gode arbejdsliv, hvor familie, fritid og arbejde hænger sammen

Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som ny formand?

Fordi vi sammen skal lykkes med at skabe fremtidens TL, og det tror jeg på vi kan.  Jeg har erfaringen, modet, viljen og ikke mindst lysten til at kæmpe for de bedst mulige vilkår for TLs medlemmer. 

Som person brænder jeg for at gøre en forskel, hvilket altid har været omdrejningspunktet for mit arbejde.  Jeg værdsætter samarbejde og elsker at arbejde sammen med folk der kan udfordre mig, så vi sammen kan finde de bedste løsninger.

Blå bog

 • Jimmi Eiberg Jensen
 • 39 år, gift og har to drenge på 5 og 12 år
 • Uddannelse: Teknisk Assistent (maskinlinjen)
 • Efter– og videreuddannelse 2002-2018 udpluk: Akademiuddannelse i ledelse, projektleder (IPMA-certificering), leankoordinator, grundlæggende bestyrelsesarbejde
 • Arbejdssteder: Krüger A/S (1999-2002), Københavns Energi (2002-2013), HOFOR A/S (2013-2019)

Tillidshverv:                  

 • Tillidsrepræsentant Københavns Energi og HOFOR (2006- 2019),
 • Fællestillidsrepræsentant HOFOR (2013-2019)
 • Næstformand i samarbejdsudvalget i HOFOR (2013-2019)
 • Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem HOFOR vand – og Spildevand A/S (2013-2019)
 • Medlem af uddannelsesudvalget digital på KEA (2015-)
 • Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem HOFOR A/S, HOFOR Holding A/S, HOFOR Holding komplementar A/S (2016-2019)
 • Bestyrelsesmedlem TL København 2007-2016)
 • Næstformand TL København (2016-2019)
 • Afdelingsformand TL København (2019-)
 • Bestyrelsesmedlem Københavns Erhvervs akademi (2019-)
 • Forretningsudvalgsmedlem LO Hovedstaden (2019-)
 • Medlem af regionalt industripolitisk udvalg Hovedstaden (2019-)

Jimmi Eiberg Jensen

Valg i TL’s nye regioner

 • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
 • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
 • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
 • Valgene finder sted 30. november 2020. Dog ikke i TL Nordjylland, der er lukket ned pga. corona.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

 • TL Nordjylland
 • TL Midtjylland
 • TL Syddanmark
 • TL Sjælland
 • TL Hovedstaden og Bornholm