Fyringcorona1305

Jobdeling skal forhindre coronafyringer

Arbejdsliv Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indført en ny ordning kaldet jobdeling. Formålet er – ligesom med den tidligere løntilskudsordning - at begrænse antallet af fyringer under coronakrisen. Men hvad går jobdeling egentlig ud på? Og kan du sige nej, hvis du bliver tilbudt jobdeling? Få svarene her.

Jobdeling er en ny ordning, som skal erstatte den tidligere lønkompensationsordning. Den nye ordning går ud på, at medarbejderne på en virksomhed fordeler arbejdet imellem sig, så man undgår fyringer pga. coronakrisen.

”De medarbejdere, som deltager i ordningen, skal i en periode ikke arbejde på fuld tid. De vil derfor heller ikke modtage fuld løn. Til gengæld får de supplerende dagpenge, som er blevet forhøjet med 20 procent,” forklarer Byrial Bjørst, der er advokat i TL.

Som følge af aftalen bliver den maksimale dagpengesats forhøjet til 23.000 kroner om måneden.

”Det er ingen hemmelighed, at ordningen ikke er fagbevægelsens livret. Men fordi alternativet kan være massefyringer på grund af coronakrisen, har man alligevel valgt at gå med til jobdeling,” siger Byrial Bjørst.

Risikerer fyring, hvis du siger nej
De normale regler kræver, at der indgås en kollektiv aftale på arbejdspladsen, hvis virksomheden vil indføre arbejdsdeling. Men med jobdelingsordningen er de regler midlertidigt sat ud af kraft.

”Med jobdelingsordningen kan arbejdsgiveren selv bestemme, om medarbejderne skal deltage i jobdeling. Hvis en medarbejder siger nej tak, risikerer medarbejderen at blive fyret,” fortæller Byrial Bjørst.

Han understreger, at ordningen er midlertidig, og at den udløber den 1. januar 2021. Fra da af kan der ikke oprettes nye jobdelinger.

”Hvis en medarbejder modsætter sig jobdeling, har arbejdsgiveren også pligt til at undersøge, om der er andre muligheder. For eksempel om medarbejderen kan flyttes til en anden afdeling og stadig arbejde på fuld tid. Men det er ikke noget, medarbejderen kan kræve. Som udgangspunkt, er man nødt til at sige ja til jobdeling, hvis man vil beholde sit job,” forklarer Byrial Bjørst.

Mulighed for efteruddannelse
Han anbefaler, at du kontakter sin lokale TL-afdeling, hvis du bliver tilbudt jobdeling.

”Det er vigtigt, at ordningen tilrettelægges rigtigt. Der er nogle a-kasse-regler, som skal overholdes. Og hvis ikke de bliver det, risikerer man ikke at få de supplerende dagpenge, som ordningen giver mulighed for,” fortæller Byrial Bjørst.

Har man sagt ja til jobdeling, vil der også være mulighed for efteruddannelse i den tid, man ikke er på arbejde.

”Ønsker man at benytte muligheden til efteruddannelse, skal man tage det op med sin arbejdsgiver. Og igen er det en god idé at kontakte TL. Sammen med arbejdsgiverne har vi en række fonde, som giver økonomisk støtte til efteruddannelse,” forklarer Byrial Bjørst.

Læs mere om jobdeling på FHO's hjemmeside