løn3.jpg

JUBII – vi fik mere i løn

Lønstatistik 2018 bød på pæne lønstigninger til de fleste TL-medlemmer.

For de privat- og statsansatte medlemmer af Teknisk Landsforbund steg lønnen i gennemsnit 2,4%, viser de nye tal fra TL’s lønstatistik 2018.

Dermed er lønstigningerne på niveau med sidste år, hvor de privatansatte fik 2,5% og de statsansatte fik 2,2% mere i løn.

Ansatte i kommuner og regioner fik i 2018 en gennemsnitlig lønstigning på 1,9% mod 2,1% sidste år.

”Ledigheden har for de fleste medlemsgrupper været faldende gennem de senere år, og det har smittet positivt af på lønudviklingen for de privatansatte,” siger Fie Vestergaard, økonom i Teknisk Landsforbund og ansvarlig for TL’s lønstatistik.

Det afspejler sig især i lønudviklingen blandt faggrupper med lav ledighed som f.eks.  installatører og tekniske assistenter, der er blandt topscorerne i årets lønstatistik.

Mens det forholder sig omvendt for gruppen af designere, som er kendetegnet ved en noget højere ledighed.

Staten stiger mest

Den største lønudvikling i 2018 står de statsansatte tekniske designere for.

Deres løn reguleres via overenskomster, og det gode resultat afspejler, at lønstigningerne ved forrige overenskomstforhandlinger primært blev udmøntet sidst i overenskomstperioden.

En statsansat teknisk designer har dog i gennemsnit stadig lavere løn end kollegaerne i kommuner, regioner og i de private virksomheder.

2018 var kendetegnet ved en lav inflation, hvilket kommer alle faggrupper til gode.

”Inflationen – dvs. prisen på varer og tjenesteydelser – har i 2018 været 0,6%, hvilket betyder, at langt de fleste medlemmer har oplevet at få flere penge mellem hænderne,” siger Fie Vestergaard.

 

Tjek om du får nok i løn

  • På Mit TL kan du bruge TL's lønberegner til at se, om du får nok i løn.
  • Du kan også få hjælp i din lokalafdeling til lønforhandlingen.

Log på og se TL's lønstatistik