Kampvalg i Nordjylland

TL-regioner Der er kamp om posterne som både formand og næstformand, når TL Nordjylland afholder stiftende generalforsamling.

Torsdag den 17. december bliver det afgjort, hvem der skal stå i spidsen for TL Nordjylland.

For den dag afholder den sidste af TL’s fem nye regioner stiftende generalforsamling – lettere forsinket pga. corona. De fire andre regioner har allerede afholdt.

De stiller op i TL Nordjylland

Formand:

Peter Thyregod

Mona Andersen

Næstformand:

Allan Milton Kristensen

Tina Uttrup Sørensen

Den nye politiske struktur med regioner i stedet for afdelinger blev vedtaget på kongressen i oktober. Den betyder, at TL fra 1. januar 2021 vil bestå af fem regioner med en fuldtidsansat formand samt en ulønnet næstformand og bestyrelse.

Formænd og næstformænd fra regionerne udgør sammen med forbundsformanden TL’s hovedbestyrelse.

Fristen for at stille op som formand og næstformand i TL Nordjylland udløb torsdag 3. december 2020. Bestyrelsesmedlemmer og delegerede kan stille op helt frem til generalforsamlingen afholdes.

Delegerede vælges i tilfælde af, at der afholdes kongres inden de næste ordinære generalforsamlinger i regionerne i marts 2021.

Valg i TL’s nye regioner

  • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
  • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
  • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
  • TL Nordjylland afholder stiftende generalforsamling torsdag den 17. december 2020.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

  • TL Nordjylland
  • TL Midtjylland
  • TL Syddanmark
  • TL Sjælland
  • TL Hovedstaden og Bornholm