COLOURBOX52603885

Kan din chef kræve, at du fremviser corona-pas?

Corona En del af værnet mod spredning af coronavirus er det såkaldte coronapas. Med en ny trepartsaftale kan din arbejdsgiver nu kræve, at du fremviser et gyldigt corona-pas, før du møder ind på arbejdspladsen.

Det handler om at begrænse smittespredningen i samfundet, når en ny trepartsaftale netop er blevet indgået om, at arbejdsgivere midlertidigt kan kræve corona-pas fremvist af deres ansatte, før de møder ind.

Aftalen gælder, så længe coronavirus er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det er det foreløbigt i 4 uger. Aftalen er indgået af Dansk Arbejdsgiverforening, regeringen og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som Teknisk Landsforbund er en del af.

Ifølge formand for FH, Lizette Risgaard, er det et nødvendigt onde, som ikke mindst sikrer, at vi passer på hinanden og vores arbejdspladser.

“Aftalen er et udtryk for, at vi udviser ansvarlighed og er med til at sikre, at lønmodtagerne kan gå trygt på arbejde og at virksomheder og arbejdspladser kan fungere med færrest mulige gener,” udtaler hun.

Med aftalen har arbejdsgivere en lovmæssig adgang til at pålægge ansatte at forevise et gyldigt corona-pas. Det fremgår af aftalepapiret, hvor det også slås fast, at hensynet er, at arbejdspladserne hurtigt og effektivt skal kunne sikres tryghed om smittesituationen i Danmark.

Desuden har man anbefalet Folketinget, at man genindfører den lov, der gav arbejdsgivere mulighed for at pålægge ansatte at lade sig teste for coronavirus, genindføres.