Karina Jensen: ”Vi skal være flere medlemmer i vores fællesskab"

TL-regioner Karina Jensen stiller op til posten som formand i TL Syddanmark på generalforsamlingen den 30. november 2020.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op for at bidrage til at styrke fremtidens TL. Vi skal være flere medlemmer i vores fællesskab, og medlemmerne skal vide, hvorfor det er vigtigt at vi står sammen. Vi skal søge mest mulig indflydelse såvel i medlemmernes daglige arbejdsliv som i det politiske netværk.

For at opfylde de traditionelle fagforeningsydelser er overenskomstsystemet nødvendigt. Det giver den fornødne styrke til at lægge pres på arbejdsgiverne. Dog er 50% af medlemmerne uden overenskomst. Dette kræver, at vi i TL bliver skarpere på at klæde vores medlemmer på, så de kan forhandle gode kontrakter med anstændige vilkår i de atypiske ansættelser.

Hvad er dine politiske mærkesager

Jeg vil skabe et aktivt TL ved at medlemmerne deltager i arrangementer og diskussioner, så vi får belyst hvor arbejdslivet bevæger sig hen. Vi skal have kendskab til det faglige og understøtte det med gode efteruddannelses muligheder samt give en forståelse af, hvordan vi understøtter det enkelte medlem, om du har overenskomst eller ej.

Vi skal synliggøre og huske vores værdier samt skabe nye sammen. Vi skal være mærkbare, empatiske og nærværende. Vi skal være med til at understøtte et tryggere arbejdsliv, hvor medlemmer ikke dagligt bliver kørt over af stress og udbrændthed, men hvor de er styrket i at sige nej, hvor det går for stærkt. Her skal Teknisk landsforbunds medarbejdere råde, vejlede og ikke mindst forhandle, hvis der er kriser i arbejdslivet.

Reaktiveringen af især den nye generation skal ske gennem en større it-faglighed og øget aktiviteter som synlighed på diverse medier, webinar og netværk. Det skal få interessen for fagforeningen til at genopstå.

Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som formand?

Man skal vælge mig, fordi jeg vil arbejde aktivt for medlemmerne. Jeg vil søge politisk indflydelse, hvor det giver værdi for medlemmerne. Jeg har en empatisk tilgang og er god til at lytte til mennesker. Jeg går altid med hjertet først. Værktøjer, jeg vil anvende for at få en god kontakt til de aktive i TL, medlemmerne og det politiske netværk.

Blå bog

 • 49 år fra Svendborg
 • Uddannet: Teknisk Assistent.

Aktiviteter i TL:

 • Konstitueret afdelingsformand TL Fyn.
 • Næstformand TL Fyn i 6 år.
 • Hovedbestyrelses medlem (HB) for TL Fyn i 6 år.
 • HB- tilforordnet for TL ungdom.
 • Uddannelses politiske udvalg (upu) 4 år.
 • Censor teknisk designer uddannelsen
 • LUU teknisk designer, Svendborg Erhvervsskole
 • LO Sydfyn
 • Fynske planlæggere
 • Formand for netværket tekniske designere og assistenter
 • Administrator på Facebook-gruppen Tekniske assistenter og designere i TL.

Karina Jensen

Valg i TL’s nye regioner

 • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
 • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
 • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
 • Valgene finder sted 30. november 2020. Dog ikke i TL Nordjylland, der er lukket ned pga. corona.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

 • TL Nordjylland
 • TL Midtjylland
 • TL Syddanmark
 • TL Sjælland
 • TL Hovedstaden og Bornholm