Energylab1305
Kristian Honoré viser TL’erne nogle af de elementer, som EnergyLab Nordhavn har arbejdet med, blandt andet solceller.

Kig ind i fremtiden med EnergyLab Nordhavn

Teknik TL’s lokalafdelinger på Sjælland inviterede i oktober til netværksmøde hos EnergyLab Nordhavn i København – et storbylaboratorium, der har udviklet bud på grønne energiløsninger, som måske kan hjælpe hovedstaden med at blive CO2-neutral i 2025.

En varmepumpelegeplads, batterianlæg og bygninger, der kan lagre varmen. Det er bare nogle af de innovative energiløsninger, som EnergyLab Nordhavn har eksperimenteret med i jagten på fremtidens grønne energiløsninger.

”Vi har brugt bydelen Nordhavn som udgangspunkt for projektet, og forbrugerne har spillet en afgørende rolle i de forskellige test af energiløsninger,” siger Kristian Honoré, som er energiplanlægger hos HOFOR og en del af EnergyLab Nordhavn projektet.

HOFOR har især fokuseret på fjernvarme og undersøgt, hvordan den kunne bruges som et system, der kunne integrere flere typer energikilder, fortæller han til de omkring 20 nysgerrige TL’ere.

”Vi har mere end 2.800 kilometer fjernvarmerør i København, der i princippet kan bruges som CO2-neutral varmebuffer om natten ved at hæve temperaturerne og dermed tage noget af toppen af spidslastproduktionen om morgenen,” siger Kristian Honoré og fortsætter:

”Selvfølgelig er der også nogle udfordringer ved det, men det er én af de tanker, vi har tænkt.”

Partnerne bag EnergyLab Nordhavn:

 • Københavns Kommune
 • DTU
 • By & Havn
 • HOFOR
 • Radius
 • ABB
 • Danfoss
 • COWI
 • CleanCharge
 • Glen Dimplex
 • METRO THERM
 • PowerLabDKfacilities

EnergyLab Nordhavn

 • Samlet budget: 143 mio. kr., heraf 84 mio. fra EUDP - Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.
 • Varighed: 2015 – 2019.

energylabnordhavn.com

Udnytter varme i bygninger
I nogle af lejlighederne i Nordhavn har beboerne også leveret vigtig viden til projektet.
Her har HOFOR testet, om man kunne udnytte den varme, der er lagret i bygningerne, i stedet for at skrue op for produktionen i spidslastperioder, for eksempel mandag morgen.

”Vi aftalte med beboerne, at vi måtte skrue ned for varmen hos dem i de perioder. Her udnyttede vi så varmen i mure, gulve og lofter, der bliver frigivet langsomt, til at bidrage til opvarmningen, uden at det gik udover den normale stuetemperatur,” siger Kristian Honoré.

Endnu et eksempel på de grønne løsninger har været varmepumpeanlægget, der har leveret varme til tre krydstogtterminaler og Unicefs lager i Nordhavn, fortæller Kristian Honoré.

”Den eldrevne varmepumpe bruger grundvand som kilde og leverer 800 kilowatt varme. Anlægget er også blevet brugt til at styrke samspillet mellem fjernvarme og elmarkedet ved at bruge elektriciteten, når den er billig og grøn og undlade at bruge den, når den er dyrest.”

 

Yeeho Cheung · 60 år
• Teknisk assistent, Gastech-Energi A/S

Hvad tager du med dig fra mødet?
”Jeg arbejder bl.a. med varmepumper og gasfyr, og det har været interessant at høre, hvordan man med ny teknik kan styre varmesystemerne. Det er også spændende at høre, hvordan man kan udnytte energien bedre end i dag.”

 

Jakob Pilgaard Pedersen · 31 år
• Tekniker, Schneider Electric Danmark A/S

Hvad tager du med dig fra mødet?
”Jeg arbejder med programmering af bl.a. ventilations-, varme- og køleanlæg, primært på styringssiden. Jeg synes, at det har været spændende at se, hvad der måske kan være fremtidens løsninger inden for bæredygtig energi, for eksempel tanken om at lagre varmen i bygningerne.”