Beton1305.jpg

Knust beton som råstof

Byggeri DTU Byg vil nu undersøge, om beton fra nedrivninger kan genbruges som råstof i de 8 mio. ton beton, der hvert år produceres herhjemme.

I dag genbruges knust beton mest som bærelag i veje, og der mangler viden om, hvordan tilsætning af betonslag påvirker beton.

Beton udgør 25% af alt byggeaffald herhjemme, hvilket svarer til 2 mio. ton betonaffald pr. år.

Samtidig hentes 5-6 mio. ton sten og grus op fra den danske undergrund, for at lave ny beton.

N u vil DTU Byg undersøge, om beton fra nedrivninger kan genbruges som råstof i de 8 mio. ton beton, der hvert år produceres herhjemme.

Læs mere