Kør grønthøsteren tilbage i laden

Udtalelse Udtalelse fra TL's hovedbestyrelsesmøde 11. oktober 2018.

Siden 2016 har regeringen pålagt vores uddannelsesinstitutioner, kulturområdet og de øvrige statslige arbejdspladser at spare 2% hvert år. Det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Besparelserne skærer dybt ind i danskernes kernevelfærd.

Alene på uddannelsesområdet er der gennemført og planlagt besparelser for op mod 14,7 milliarder kroner fra 2016 til 2021.

Undervisere fyres, uddannelser lukkes, nedslidt udstyr bliver ikke udskiftet og elever får aflyst deres timer.

Det har store konsekvenser for de mange tusinde unge under uddannelse - og for samfundet.

For viden er et af nøgleordene på fremtidens globale arbejdsmarked, og derfor har vi brug for at investere i uddannelser i verdensklasse.

Vi skal sikre, at både nuværende og fremtidige medarbejdere har kvalifikationerne til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.

At spare milliarder er den helt forkerte vej at gå.

 

På kulturområdet har de årlige besparelser kostet mange arbejdspladser.

Samlet løber besparelserne op i mere end en halv milliard kroner.

Det betyder ringere vilkår for at lave teater, udstillinger og events, samt at forskning og kulturbevarende opgaver nedprioriteres.

Det giver en utryg arbejdsplads, hvor det er sværere at fastholde medarbejdere, når de ved, der skal spares igen til næste år.

De store besparelser på kulturområdet giver et åndeligt fattigere Danmark med et markant dårligere kulturudbud.

Det kan vi ikke være tjent med.

 

Arbejdstilsynet og mange andre statslige, regionale og kommunale arbejdspladser har også mærket politikernes spareiver.

På 10 år har politikere sparet 180 millioner kroner på Arbejdstilsynet.

Det har betydet færre tilsynsførende, færre besøg på arbejdspladserne og dermed færre anmærkninger og påbud.

Men det er dyrt at spare på arbejdsmiljøet.

For samfundet, der mister milliarder, når medarbejdere sygemeldes.

Men især for den enkelte medarbejder, der risikerer langtidssygemelding og et farvel til arbejdsmarkedet.

Der er brug for, vi tager arbejdsmiljøet alvorligt igen.

Det skal være sværere for virksomheder at flyve under radaren, hvis de sjofler arbejdsmiljøet.

Og det skal være tryggere for danskerne at gå på arbejde.

 

Derfor kræver vi, at regeringen dropper 2%-besparelserne og kører grønthøsteren tilbage i laden. Så vi ikke udhuler – men udbygger – vores velfærdssamfund.