Kommunalt ansat? Du kan stadigvæk blive sat til andre opgaver

Corona Frem til 21. maj 2021 vil kommunerne stadig have mulighed for at omplacere kommunalt ansatte medarbejdere til kritiske funktioner.

I december 2020 indgik KL og Forhandlingsfællesskabet, hvor TL er medlem, en aftale om, at kommunalt ansatte midlertidigt kan omplaceres til kritiske funktioner.

Aftalen blev indgået, så der i akutte situationer kunne handles hurtigt og fleksibelt i de kommuner, der er omfattet af skærpede coronarestriktioner.

Aftalen stod til at udløbe den 31. marts 2021, men er nu blevet forlænget, så den nu løber til 21. maj 2021. Aftalen løber dog kun så længe, der er skærpede coronarestriktioner.

Senest 14. dage inden aftalens udløb skal det drøftes, om der er behov for en justering og forlængelse.

Læs, hvad aftalen indebærer

Her gælder aftalen

  • Aftalen gælder i alle kommuner, der er omfattet af skærpede coronarestriktioner.

Du kan løbende se hvilke kommuner, der er omfattet af aftalen, på coronasmitte.dk.