Kommunalt ansat? Frem til august kan du stadig blive sat til andre opgaver

Corona Frem til 29. august 2021 vil kommunerne stadig have mulighed for at omplacere kommunalt ansatte medarbejdere til kritiske funktioner.

I december 2020 indgik KL og Forhandlingsfællesskabet, hvor TL er medlem, en aftale om, at kommunalt ansatte midlertidigt kan omplaceres til kritiske funktioner.

Aftalen blev indgået, så der i akutte situationer kunne handles hurtigt og fleksibelt i de kommuner, der er omfattet af skærpede coronarestriktioner.

Aftalen stod til at udløbe, men er nu blevet forlænget, så den nu løber til 29. august 2021. Aftalen løber dog kun så længe, der er skærpede coronarestriktioner.

Pt. er alle kommuner omfattet af skærpede coronarestriktioner.

Læs, hvad aftalen indebærer