Kommunalt ansat? Nu kan du blive sat til andre opgaver

Corona Kommunerne får nu mulighed for at omplacere kommunalt ansatte medarbejdere til kritiske funktioner.

Er du kommunalt ansat, så kan du nu blive sat til at varetage andre funktioner og arbejde på andre tidspunkter, end du er vant til.

Det er resultatet af en aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, hvor TL er medlem.

Aftalen er indgået, så der i akutte situationer kan handles hurtigt og fleksibelt i de kommuner, der er omfattet af skærpede coronarestriktioner.

Aftalen gør det muligt for din arbejdsgiver at omplacere dig, hvis der er behov for at varetage opgaver i kritiske funktioner, f.eks. i sundheds- og ældreplejen, på børneområdet eller assistance til rengøring. Hvis du bliver sat til at udføre arbejde, som du ikke har udført tidligere, skal der ske en oplæring i det nye arbejde.

Du fortsætter med din sædvanlige løn og får udbetalt eventuelle ulempetillæg og mer- og overarbejde i henhold til din sædvanlige overenskomst/aftale, selvom du bliver sat til at varetage opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst- og fagområder.

Aftaler skal helst være frivillige

Kommunerne skal med den nye aftale sørge for, at der indgås lokale aftaler, hvor den enkelte medarbejder tages med på råd og inddrages så tidligt som muligt. Aftalerne skal så vidt muligt indgås frivilligt.

Men på grund af den akutte situation med høje smittetal giver aftalen mulighed for, at arbejdsgiveren i akutte og helt ekstraordinære situationer kan handle først for derefter at indgå lokale aftaler. Hvis det sker, skal aftalen indgås hurtigst muligt og senest inden for 1 uge.

Aftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL træder i kraft med det samme og løber frem til den 10. januar 2021. Dog kan aftalen forlænges til 31. januar 2021, hvis coronarestriktionerne forlænges.

Alle indgåede lokalaftaler ophører senest 14 dage efter aftalens udløb.

Læs fælleserklæringen

Her gælder aftalen

  • Aftalen gælder i alle kommuner, der er omfattet af skærpede coronarestriktioner.

Du kan løbende se hvilke kommuner, der er omfattet af aftalen, på coronasmitte.dk.