En løsning for alle_Logo2.png

Konflikt udsættes 14 dage

OK18 Efter langstrakte forhandlinger valgte forligsmanden at udsætte en mulig konflikt med to uger.

Efter 19 timers uafbrudte forhandlinger valgte forligsmand Mette Christensen i nat at udsætte en mulig konflikt med to uger.

Det er anden og sidste gang, hun kan udsætte en konflikt med 14 dage.

Udsættelsen betyder, at en strejke kan bryde ud 6. maj og en lockout 12. maj.

Den kan dog også bryde ud fem dage efter, at forligsmanden erklærer forhandlingerne for sammenbrudte.

Mette Christensen har indkaldt parterne til nye forhandlinger på fredag.

Tror på en aftale

Når hun vælger at udsætte konflikten, så er det et tegn på, at hun stadig tror på, det er muligt at lave forlig.

Samme opfattelse har TL.

”Vores udgangspunkt er, som det hele tiden har været. Vi tror på og ønsker en aftale, så offentligt ansatte – på lige fod med privatansatte – får del i den økonomiske fremgang i samfundet,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen er underlagt tavshedspligt, så det er ikke muligt at fortælle om forhandlingerne.

Følg OK18-forhandlingerne

Du kan følge OK18-forhandlingerne på tl.dk/ok18