Tek0520 1305X675px 5

Kongres skal bane vejen for nyt TL

Kongres 2020 De delegerede får travlt den 24. oktober, hvor Teknisk Landsforbund holder kongres. De skal diskutere ny politisk struktur, stemme om lovændringer og vælge en ny forbundsformand.

Når de 175 TL-delegerede har sat sig til rette i stolene i konferencesalen på Comwell i Kolding, kan de se frem til en kongres ud over det sædvanlige. På grund af corona er kongressen reduceret til en enkelt dag, og den traditionsrige kongresmiddag efterfulgt af dans og overnatning er aflyst.

De delegerede bliver mødt af et tætpakket program, for TL’s hovedbestyrelse har nemlig brug for kongressens godkendelse til en lang række lovændringer og beslutningsforslag for at eksekvere den plan, som man har arbejdet intenst på hele foråret. En plan, der skal sikre forbundets fortsatte overlevelse.

I den seneste kongresperiode har TL tabt medlemmer og dermed indtægter, og det gør, at TL på længere sigt ikke er økonomisk bæredygtig med den nuværende struktur.

”TL skal være en stærk og bæredygtig organisation, og derfor er der behov for at tilpasse organisationen, så den passer til fremtiden. Vi har måttet erkende, at vi de sidste fire år er blevet færre medlemmer,” forklarer forbundsformand Lone Engberg Thomsen om baggrunden for den nye plan.

Ny politisk struktur

Hovedbestyrelsens plan har to spor.

Det ene spor handler om at adskille politik og administration. TL’s hovedbestyrelse vedtog i september 2020, at medlemsbetjeningen fremover skal foregå tre steder i landet (Viborg, Frede­ricia og Hovedstadsområdet), og at medlemsservice fremover skal fungere uafhængigt af den politiske struktur.

Læs mere: TL samler medlemsservice på tre lokationer

Det andet spor går ud på at erstatte TL’s ni lokalafdelinger med fem regioner, der følger de fem danske regioner. Hver region vil have en politisk valgt formand, men i modsætning til i dag, skal formændene ikke længere have administrativt ansvar.

”De politisk valgte i TL skal fremover koncentrere sig om at være netop politisk valgte og ikke også administrative ledere. Samtidig bibeholder vi en politisk struktur, hvor medlemsdemokratiet fortsat er en helt afgørende del af TL’s liv,” forklarer Lone Engberg Thomsen.

Hver region vil skulle holde en årlig generalforsamling, hvor de vælger en bestyrelse, der fungerer som bagland for den regionale politiker.

”Jeg tror, at en ny struktur vil være afgørende for TL, hvis vi skal kunne levere på både politisk interessevaretagelse og medlemsservice. Men det kræver også, at vi har endnu mere fokus på digitale løsninger og rådgivning, så vi møder de forventninger, medlemmerne har til os. På den måde kan vi sikre, at TL også i morgen og i overmorgen er et stærkt fagligt fællesskab for teknikere, designere og konstruktører. Det er der i den grad brug for,” siger Lone Engberg Thomsen.

Valg af ny formand

Lone Engberg Thomsen meddelte i juni hovedbestyrelsen, at hun stopper som forbundsmand ved den kommende kongres. Det bliver derfor en ny forbundsformand, der skal være med til at føre planerne ud i livet. På spring står to kandidater Jimmi Eiberg Jensen og Jannik Frank Petersen.

På kongressen skulle de delegerede have taget stilling til, hvilke politiske målsætninger TL skal markere sig på i den næste kongresperiode, men på grund af det afkortede program vil de blive behandlet på et senere tidspunkt.

TL kongres 2020 – 24. oktober

 • Temaet for kongressen er ”Fremtidens fællesskab”.
 • 175 delegerede fra hele landet mødes for at vælge formand, vedtage lov­ændringer og beslutningsforslag samt diskutere og beslutte forbundets politik. 
 • 154 af de delegerede er valgt på lokalafdelingernes generalforsamlinger i år. 
 • Kongressen finder sted på Comwell Kolding.
 • Kongressen er TL’s øverste myndighed og finder sted hvert fjerde år.

Det skal der stemmes om

Her er et udpluk af de forslag, der skal stemmes om på kongressen. Forslagene er alle godkendt af TL’s hovedbestyrelse og skal nu til afstemning på kongressen.

Faglige net­værk samles i tre hoved­områder

 • TL’s faglige netværk skal fremover samles i 3 hovedområder: (Byggeri, Energi og Miljø; Industri og produktion; Kultur, form og design). Samlingen gælder ikke netværkene for landinspektører og audiologiassistenter.

Kun tre år mellem hver kongres

 • I stedet for afholdelse af kongres hver 4. år skal TL’s kongresser fremover afholdes hvert 3. år. Samtidig afskaffes repræsentantskabsmøderne som før lå midt imellem kongresserne. Den kortere frekvens betyder, at TL’s øverste demo­kratiske organ kan spille en mere ­aktiv rolle.

Elektronisk kongres en mulighed

 • Det skal fremover være muligt at afholde TL’s kongres elektronisk, hvis fysisk fremmøde ikke kan gennemføres pga. enten myndighedernes pålæg eller anbefalinger. Eller hvis der er tale om en ekstraordinær kongres, der alene har valg af formand på dagsordenen.

Fra ni afdelinger til fem regioner

 • TL’s ni lokalafdelinger skal nedlægges og i stedet skal der oprettes fem regioner med virkning fra 1. ­januar 2021.
  Forslaget er stillet af TL’s hovedbestyrelse, som i en ny struktur ønsker at adskille politik og administration. De fem nye regio­ner er politiske ­enheder.

Se alle forslag og begrundelser på tl.dk/
kongres2020

TL’s nye politiske Danmarkskort

Hver region har en ­regionsfor­mand med tilhørende ­bestyrelse. Regionsformandens primære op­gaver vil være at stå for lokal politisk interesse­varetagelse, og organisering, herunder besøg på skoler og virksomheder, hvor TL’s medlemmer er. Regionsformanden står også for den direkte kontakt til TL’s tillidsrepræsentanter.

TL’s hovedbestyrelse kommer til at bestå af 11 personer:

 • Forbundsformand
 • 5 x regionsformænd og -næstformænd

TL’s nye forretningsudvalg (kommer til at bestå af:

 • Forbundsformand
 • 1. næstformand*
 • 2. næstformand*

*) Regionsformænd, som vælges af hovedbestyrelsen efter kongressen.