Tek0122 1305X675px 4
Der er stadig stor forskel på mænd og kvinderes lønninger.

Kvinder må stadig se langt efter ligeløn

Tema: Lønstatistik 2021 Lønforskellen mellem mænd og kvinder har ligget på det samme niveau i de sidste ti år, viser TL’s lønstatistik. Teknikeren har spurgt ekspert i ligeløn, Astrid Elkjær Sørensen, hvorfor det forholder sig sådan, og hvordan vi løser problemet.

Hvorfor er der stadig den her forskel i dag?

“Der er stadig nogle, der mener, at kvinder er en dårligere arbejdskraft end mænd – blandt andet fordi kvinder har det med at blive gravide. Den holdning påvirker også lønnen, hvilket er paradoksalt, eftersom at samfundet er afhængig af en vis reproduktion. Det er sådan, at kvinder taber terræn i forbindelse med familieforøgelse – både på grund af barsel og dét faktum, at vi i 2022 ikke har lige roller i hjemmet. Det er altså stadig kvinder, der tager den største del af det, vi kalder ‘det ubetalte omsorgsarbejde’ i privaten”

Nogle forklarer løn­uligheden med, at ­kvinder oftere end mænd vælger brancher med lavere lønninger. Er der en sandhed i det?

“Spørgsmålet er, om det er kvinderne, der vælger forkert, eller om vi har en tendens til at værdisætte arbejdskraften dårligere på de områder, hvor kvinder dominerer. Og der er tendensen, at hvis der er mange kvinder i en branche, så er det skidt for lønniveauet. Så hvis vi antager, at flere kvinder begynder at sætte sig på en branche med høj løn, så vil vi nok se, at lønnen i den branche vil falde”

Hvordan løser vi ­problemet og får skabt ligeløn?

“Det er rigtig vigtigt, at vi får skabt en mere åben kultur omkring løn. Det gør vi ved at skabe mere synlighed om lønninger ude på arbejdspladserne. Det skal simpelthen være muligt at se, hvad ens kolleger tjener, fordi det vil fjerne meget af den tvivl, vi ofte har omkring løn. Det vil også gøre, at flere arbejdsgivere vil lønne mere lige. Samtidig bør man arbejde mere i faste løntrin og tillæg, sådan at det ikke er chefens mavefornemmelse, der afgør lønniveauet”

Et skridt tilbage: Løngabet er igen steget

Løngab mellem mænd og kvinder i TL's Lønstatistik de sidste 10 år. Forskel i procent.

(Klik på billedet for at se resultaterne)

2022 02 11 15 12 01 Teknikeren 01.2022.Pdf Adobe Acrobat Reader DC (32 Bit)

Mænd er 10 år foran

Ser man tilbage over tid, kan man se, at mænd er 10 år foran deres kvindelige kolleger, når det kommer til gennemsnitsløn.

Tilbage i 2012 tjente mænd gennemsnitligt 37.281 kroner om måneden. Det er cirka det samme beløb, som kvinder gennemsnitligt tjente sidste år, hvor beløbet for mænd lød på 42.675 kroner om måneden. På 10 år er der således ikke sket det store.

Astrid Elkjær Sørensen er historiker og postdoc ved Aarhus Universitet. Her har hun forsket i ligeløn.