Lone Engberg Thomsen_5.jpg

Lad opsagte tage uddannelsen med sig

Debatindlæg Debatindlæg af TL's formand Lone Engberg Thomsen bragt på A4 Arbejdsliv 30. april 2020.

Mens det danske samfund gradvis åbner, så vores børn igen kan gå i skole og forældrene på arbejde, så lukker andre døre. Mange danskere vågner i disse dage op til fyresedler og konkursramte arbejdspladser. Måske står vi midt i en åbning af det danske samfund, men vi står også i en økonomisk katastrofe som ingen kender rækkevidden af.

Vi er fagforening for godt 30.000 ansatte inden for teknik, design og byggeri, og vi frygter, hvad fremtiden vil bringe. Vi har måtte se mange store virksomheder i industrien lukke ned. Designbranchen vil blive hårdt ramt. Ingen tvivl om det. Og spørgsmålet er, om vi kan holde hånden under byggeriet?

Jeg vil gerne rose regeringen og Folketinget for mange gode og helt nødvendige tiltag, men vi er ikke i mål. Langt fra. Jeg tænker især på de mange ledige, der nu må stille sig om bag i ledighedskøen på et fastfrossent arbejdsmarked. En midlertidig forlængelse af dagpengeperioden betyder, at ledige ikke ryger ud af dagpengesystemet. Men til gengæld er mange reelt fastlåst på dagpenge, og det kan have store økonomiske konsekvenser for den enkelte. Vi står i en situation som ingen vel kunne have forudset og dermed taget beskik af. Derfor er vi også tilhænger af et midlertidigt løft af dagpengene på 6.000 kr. om måneden.

Men vi er også nødt til at bruge andre redskaber fra værktøjskassen. De private overenskomster, der netop er stemt hjem med et stort flertal, har banet vejen for, at opsagte medarbejdere kan tage op til fem ugers selvvalgt uddannelse med sig ind i ledighedsperioden. Men det kræver en lovændring, før det kan få effekt. Som overenskomstansat har du i dag ret til selvvalgt uddannelse, men den ret forsvinder i det øjeblik, du fratræder dit arbejde.

I den nuværende situation med en stigende ledighed og et fastfrossent arbejdsmarked, giver det god mening at opsagte medarbejdere kan bruge tiden på at blive klogere og få flere kompetencer, mens de søger et nyt job. Pengene til uddannelse er der allerede. De ligger i de kompetencefonde, arbejdsgivere og fagbevægelse har oprettet. Nu er det op til politikerne at få tilpasset loven, så opsagte medarbejdere kan tage retten til selvvalgt uddannelse med sig. Til gavn for samfundet, deres kommende arbejdsgivere – og ikke mindst dem selv.