Længere sagsbehandlingstid

TL Nyt Et nyt it-system betyder længere sagsbehandlingstid i TL's medlemsafdeling.

Et nyt it-system betyder længere sagsbehandlingstid på en del af sager i TL's medlemsafdeling.

Du skal ikke foretage dig noget yderligere, hvis du har udfyldt og indsendt blanket til os i forbindelse med:

  • Dimission fra uddannelse

  • Anmodning om af kontingentfritagelse ifm. uddannelse

Du skal i stedet afvente, at din sag bliver løst. Vi sagsbehandler så hurtigt, vi kan.

Hvis du har spørgsmål om opkrævning af kontingent, så kontakt os på telefon 33 43 65 00 og tryk 1.

Vi samler løbende op på sagerne og får tilrettet kontingentet.

Vi beklager de gener, den forlængede sagsbehandlingstid medfører.