løn4.jpg

Lange udsigter til ligeløn

Ligeløn Mænd får mere i løn end deres kvindelige kolleger, viser årets lønstatistik.

Trods en ligelønslov fra 1976, der skal sikre lige løn mellem mænd og kvinder for arbejde af samme karakter og værdi går det kun langsomt med at mindske løngabet mellem mænd og kvinder i Danmark.

Løngabet har ifølge Danmarks Statistik ligget nogenlunde konstant på  13% i en årrække.

Det samme mønster tegner sig for TL-arbejdspladserne.

I 2018 tjente en privat fuldtidsansat kvindelig TL’er således 5.497 kr. mindre om måneden end sin mandlige TL-kollega.

Det svarer til en lønforskel på 14%. I 2009 var dette løngab på 16%.

Tager ikke højde for arbejdet

Løngabet er et gennemsnit og tager derfor ikke højde for forskelle i arbejdets karakter.

Men for tekniske designere, som er en af TL’s mere homogene grupper, er forskellen alligevel 3.700 kr. om måneden.

Også når det gælder arbejdsområder som projektledelse og ledelse er der tydelig forskel.

En kvindelig TL’er med ledelsesansvar tjener således 7.700 kr. mindre end sin mandlige lederkollega.