Svampe I Skelet2
Kan man montere levende svampe, der reagerer på lys, temperatur og andre miljømæssige stimuli på menneskeskabte konstruktioner?

Levende svampe som byggemateriale

Byggeri Forskningsprojektet Fungal Architecture undersøger, hvordan levende svampeorganismer kan bruges som byggemateriale

Med blandt andre Europa-Kommissionen i baghånden forskes der nu på Det Kongelige Danske Akademi i muligheden for at skabe levende arkitektur af svampemycelium. Det er i første omgang ambitionen at bygge en demonstrationsbygning på størrelse med et lille skur.

Svampebaserede byggeelementer findes allerede på markedet, men ikke i levende form. Og forskerne tør heller ikke love en teknologi, der kan anvendes i byggebranchen lige med det første.

”Det er en proces, der tager tid, også i forhold til test og validering. Her og nu skal der hentes viden og findes tilgængelige teknikker til byggeriet, så vi kan blive klogere på at bruge det rigtige materiale i den rigtige kontekst,” siger Phil Ayres, der er lektor på Center for IT og Arkitektur på Det Kongelige Danske Akademi. Han håber på, at forskningsprojektet vil skabe inspiration i byggeriet og lyst til at bidrage.

”Vi har fundet frem til, at de levende svampe sanser og responderer på miljømæssige stimuli og kan skelne mellem eksempelvis lys og mekanisk belastning. Så hvordan bruger vi dem i arkitektur, og hvordan kobles det sammen med en computer for at overvåge respons over længere perioder.”

Den samfundsmæssige begrundelse for projektet er den forventede befolkningsvækst, som kræver, at vi fordobler bygningsmassen på 40 år. Det svarer til at bygge en ny New York City hver måned. Det kræver mange råmaterialer, og her kan nye materialer komme i spil, hvis de kan bidrage til at reducere belastningen i forhold til den miljø- og ressourcekrævende måde, vi bygger på i dag.