Hojhus
Hvis højhuse bliver over 12-15 meter etager, går det ud over beboernes trivsel, viser ny undersøgelse fra BUILD.

Livet i højhuse – set indefra

Byggeri Udsigten er god, og byens skyline imponerer. Men hvordan oplever beboerne daglivet i de høje huse?

Der er brug for boliger i de voksende byer. Bolighøjhuse kender vi især fra almene boliger i forstæderne.

Men i dag bygges der højt midt i byerne og på havne. F.eks. på Østamager og Carlsberg Byen i København, Aarhus Ø i Aarhus og Østre Havn i Aalborg. 

Det er fornyet interesse for højhuse blandt udviklere og investorer. Højhusene giver ikke bare mulighed for at få opført flere boliger men også for at bygge tættere i de eksisterende byområder og skabe variation i forhold til det eksisterende byggeri.

Men hvordan trives beboerne i de højere huse? Det har BUILD set på sammen med Hauxner, og det viser sig, at der er fordele ved at bygge lavere højhuse.

Det er nemlig grænser for, hvor højt vi bør bygge. Undersøgelse viser, at vi næppe bør bygge højere end 12-15 etager, hvis vi vil opnå et attraktivt boligliv.

Bygger vi højere, betyder det store vindgener og bekymring blandt beboerne for sikkerhed og brand. Samtidig kender man ikke hinanden i de høje huse med mange beboere.

Det giver risiko for social isolation, viser undersøgelsen, der er støttet af Realdania og Dreyers Fond.

 ”I højhuse - særligt dem over 15 etager og med mange boliger - skal der arbejdes med at skabe social overskuelighed. Der skal være steder, hvor beboerne møder deres naboer. Det gælder særlig gangarealer og ankomstrum, men også fællesfunktioner og fælles udearealer for beboerne spiller en stor rolle for fællesskabet i de nye højhuse," fortæller Katinka Hauxner, bystrategisk rådgiver og indehaver af rådgivningsvirksomheden Hauxner ApS.