COLOURBOX13950321
"For nogle kan det være en væsentlig bremse, at orloven er ulønnet, simpelthen fordi det er for omkostningsfuldt"

Lønmodtagere har fået fem nye omsorgsdage: Det skal du vide om den nye rettighed

Orlov Med en ny lov er lønmodtagere sikret ret til fem dages omsorgsorlov hver år. Orloven er ulønnet og tiltænkt familiemæssige tilfælde, hvor fravær fra arbejdet er nødvendig.

I nogle situationer er det vanskeligt at få arbejde og privatliv til at gå op. Det er for eksempel i situationer, hvor et nært familiemedlem er blevet ramt af sygdom, og hvor du som pårørende har brug for at tage med til behandlinger.

Med en ny lov forsøger man nu at gøre dette lettere ved at give lønmodtagere ret til fem årlige omsorgsdage, der eksempelvis kan bruges i sådanne situationer.

Omsorgsdagene, som loven, der blev vedtaget i juni og trådte i kraft den 2. august, er ulønnede. Det er derfor alene en ret til rent faktisk at holde fri fra arbejdet, loven sikrer. Det giver anledning til visse forbehold, mener Jannik Frank Petersen, der er forbundsformand for Teknisk Landsforbund.

“Det er jo som udgangspunkt glædeligt med en ret til omsorgsorlov, fordi nogle kommer i situationer, hvor det kan være nødvendigt at være der for et andet nært familiemedlem. Men for nogle kan det være en væsentlig bremse, at orloven er ulønnet, simpelthen fordi det er for omkostningsfuldt,” siger han.

Man har ret til selv at tilrettelægge brugen af dagene - således kan de alle holdes på én gang eller deles op i flere omgange af en eller flere dage. Der er ikke krav om, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver om omsorgsorlov, men det vil altid være en god idé at varsle sin arbejdsgiver, så denne også har en chance for at hjælpe dig og virksomheden bedst muligt videre.

Når det kommer til, hvem du kan drage omsorg for og altså bruge dagene på, så er det i loven defineret, at der er tale om personlig omsorg eller støtte for egne børn, forældre, ægtefælle/partner eller en person i din husstand, hvor der er behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Det kommer, ifølge Jannik Frank Petersen, heller ikke uden bekymring.

“Man går her ind og indsnævrer kredsen af personer, man kan drage omsorg for, til en defineret og snæver kreds, og det er i virkeligheden lidt ekskluderende. Virkeligheden er jo den, at vi kan have mennesker i vores liv, som betyder rigtig meget for os og som vi ser som vores nærmeste pårørende, men som ikke falder indenfor lovens definition. Det er ikke rimeligt,” siger han.

Du skal kunne dokumentere, at der er tale om en situation af alvorlig helbredsmæssig karakter over for din arbejdsgiver, såfremt denne forlanger det. Dokumentationen kan være en indkaldelse til behandling eller lægeattest. Dokumentation, du som lønmodtagere har ansvar for at fremskaffe og eventuelt betale for.

Det er også i loven sikret, at du som lønmodtager har ret til at vende tilbage til det samme eller tilsvarende arbejde efter endt orlov. Dine øvrige vilkår må desuden ikke være ændrede.

Loven gælder for alle lønmodtagere i privat og offentlige virksomheder, mens selvstændige og freelancere ikke er omfattet. Forbundsformanden mener ikke, det er gennemtænkt.

“Vi er kede af, at loven ikke tager højde for, at mange i dag arbejder på andre måder, for det gør rigtig mange rent faktisk,” siger han.

Da loven trådte i kraft midt på året, har lønmodtagere ret til to omsorgsdage resten af 2022. Fra årsskiftet vil dagene igen tælle fem. Omsorgsdage kan ikke flyttes til efterfølgende år.