Tema TEK 2023 1
Illustration: Creative ZOO

Lønstatistik: Dramatisk fald i reallønnen for TL-medlemmer

Lønstatistik 2022 2022 bød på de højeste lønstigninger i fem år til privatansatte medlemmer. Men inflationen har været rekordhøj og det har udhulet TL’ernes ­lønninger, viser årets lønstatistik.

Ved første øjekast ser årets lønstigninger for privatansatte TL’ere rigtig gode ud. I gennemsnit steg de privatansattes lønninger med 3,1%. Det er den højeste stigning i fem år og stigningerne ses bredt på tværs af alle faggrupper.

På tværs af offentlig og privat ansatte steg TL’ernes løn i gennemsnit 2,95% i 2022. Men inflationen – dvs. forbrugerpriserne – steg med 11,1%, og det betyder udhuling af lønningerne og en reallønsnedgang for alle medlemmer på 8,2%. Privatansatte TL’ere har i 2022 således haft en reallønsnedgang på 8%, mens den ligger på hhv. 9,2% for ansatte i staten og 8,8% for ansatte i kommuner og regioner.

Lav ledighed gav lønstigninger

Den positive lønudvikling for de privatansatte TL’ere kan forklares med lav ledighed.

”I 2022 var der i mange brancher decideret ­mangel på arbejdskraft, og det betyder noget for, hvor store lønstigninger, der kan forhandles hjem,” forklarer Dana Sofie Andreasen, politisk konsulent og ansvarlig for TL’s lønstatistik.

Samme lønudvikling ses ikke blandt de offentligt ansatte. Her aftales lønstigninger via overenskomster, som med en vis forsinkelse lægger sig op ad løn­udviklingen i det private.

Tårnhøj inflation æder lønstigninger

Energikrise og krig har skabt en farlig cocktail, hvor prisen på varer og ydelser stiger og stiger og in­­fla­tionen nåede i 2022 på 11,1%. Ikke siden 80’erne har vi oplevet, så høj en inflation og det har kunne mærkes i danskernes husholdningsbudget.

Over et lidt større perspektiv – f.eks. over de sidste 10 år – har TL’erne, ifølge Dana Sofie Andreasen, dog trods alt haft en positiv udvikling i købekraft.

”I de sidste ti år har vi haft meget lav inflation og det har givet reallønsstigninger i 9 ud af 10 år. Så selv om vi i år oplever en reallønsnedgang på 8,2%, så har vi stadig haft en reallønsfremgang på 2,5% over de sidste 10 år,” forklarer hun og tilføjer:

”Meldingen fra Nationalbanken er da også, at inflationen bliver lavere i både 2023 og 2024. Så vi skal ikke regne med, at det fortsætter i samme niveau i flere år.”

Sådan fordelte lønstigningerne sig i 2022:

 • 3,1 % for privatansatte
 • 2,3 % for ansatte i kommuner og regioner
 • 1,9 % for ansatte i staten

Trods et fald i ­reallønnen på 8% i år, har TL’erne haft en reallønsfremgang på 2,5% over de ­seneste ti år.

Gennemsnitlig lønudvikling 2022:

Privat

 • Installatører: 48.349 kr. svarende til 2,3 %.
 • IT-teknologer, IT- og elektroteknologer mv.: 48.246 kr. svarende til 2,2 %.
 • Bygningskonstruktører: kr. svarende til 44.403 2,6 %.
 • Produktionsteknologer, maskinteknikere samt produktudvikling og teknisk integration: 43.600 kr. svarende til 3,3 %.
 • Procesteknologer, kemo- og levnedsmiddelteknikere: 42.148 kr. svarende til 1,9 %.
 • Byggekoordinator, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere: 42.059 kr. svarende til 2,5 %.
 • Teknisk designer, teknisk assistent og -tegner: 40.817 kr. svarende til 2,6 %.
 • Designere/kunsthåndværkere (på PBA, BA eller kandidatniveau): 38.719 kr. svarende til 7,3 %.
 • Designteknologer (alle specialer) og private designuddannelser: 38.107 kr. svarende til 3,9 %.
 • Alle: 42.293 kr. svarende til 3,2 %.

Kommuner og regioner

 • Tekniske ass., tekniske tegnere og tekniske designere: 38.632 kr. svarende til 1,8 %.
 • Alle: 38.917 kr. svarende til 2,4 %.

Staten

 • Tekniske ass., tekniske tegnere og tekniske designere: 37.042 kr. svarende til 0,2 %.
 • Alle: 37.871 kr. svarende til 3,0 %.

 • TL’s lønstatistik 2022 baserer sig på svar fra 15.341 medlemmer. Svarprocent: 38%.
 • Lønningerne er normale månedslønninger fra september 2022 inkl. eget pensionsbidrag, men uden arbejdsgiverens.
 • Lønstigning i gennemsnit dækker over stigningen i gennemsnitslønnen fra 2021 til 2022.
 • Den personlige lønudvikling er udregnet på baggrund af de medlemmer, der har indsendt oplysninger for både 2021 og 2022. Tallene er et gennemsnit af de individuelle lønudviklinger.
 • Tallene kan derfor ikke sammenlignes direkte med lønstigninger beregnet som ændringen i lønsummen eller ændringerne i gennemsnits­lønningerne.
 • For privatansatte er løn­ning­er­ne tillagt 1/12 af evt. bonus/gratiale/tantieme fra 2022.
 • For offentligt ansatte er lønningerne tillagt 1/12 af evt. tildeling af engangsbeløb fra den decentrale lønpulje. Derudover er tillagt ferietillæg (1% for private, 1,5% for ansatte i staten og 1,95% for ansatte i kommuner og regioner).
 • Fritvalgsordning, overarbejdsbetaling, kørselsgodtgørelse, personalegoder, ulempetillæg m.v. indgår ikke i statistikken.
 • Du kan finde alle uddannelsesgrupper i lønstatistikken på tl.dk/løn.

Et godt resultat?

Teknikeren har spurgt Jakob Ove Madsen, som er formand for Fagpolitisk Udvalg i TL, om han er tilfreds med årets resultat:

"Nej. Det er bestemt ikke et godt resultat. På trods af pæne lønstigninger, så rammer inflationen hårdt. Især vores statsansatte medlemmer, som har oplevet en reallønsnedgang på over ni procent.

Men vi må tage det lange lys på, og se det i et større perspektiv. Jeg håber, at vi gennem de kommende ­overenskomstforhandlinger kan sikre nogle lønstigninger, så vi kan ­indhente løntabet over de næste to-tre år."