Ferie 16.04.2020 CB

Må chefen ændre dine ferieplaner?

Corona Coronakrisen betyder, at flere lønmodtagere kan blive presset til at afholde sommerferie før tid eller få flyttet allerede planlagt ferie til et andet tidspunkt. Er du er i tvivl om dine rettigheder, så kig med her.

Når du har aftalt med din arbejdsgiver, hvornår din ferie skal holdes, eller din arbejdsgiver har varslet ferie, så kan det kun laves om, hvis I aftaler noget andet.

Dog kan din arbejdsgiver godt flytte din ferie, hvis ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn” gør det nødvendigt. Arbejdsgiveren skal så dække dit eventuelle tab – f.eks. depositum til sommerhuset, som skal afbestilles osv.

”Selvfølgelig er det vigtigt, at vi taber færrest muligt arbejdspladser under krisen. Men også i disse tider har vi brug for en god lang sammenhængende ferie sammen med familien til at få genopladet batterierne. Det hensyn er så vigtigt, at det ikke skal skubbes til siden af kortsigtede ønsker om at få lønbudgettet til at se pænere ud,” siger Byrial Bjørst, faglig sekretær og advokat i Teknisk Landsforbund.

”Om ferien holdes drypvis i maj eller som en samlet ferie juli ændrer næppe meget på en virksomheds chance for overlevelse,” supplerer han.

Et ”væsentligt upåregneligt driftmæssigt hensyn” kan være, at din arbejdskraft er helt uundværlig på det tidspunkt, hvor ferien skulle have ligget.

Men hvad betyder det så i praksis? Her er tre eksempler på spørgsmål og svar, som kan gøre dig klogere på, hvordan reglerne skal tolkes i praksis:

Kan min arbejdsgiver fremrykke min ferie?

I februar lagde mine kolleger og jeg ferieplanen og sendte den til arbejdsgiver, sådan som vi plejer at gøre. Nu vil arbejdsgiver gerne lægge al ferien i maj. Han oplyser, at han ikke har brug for vores arbejdskraft i maj. Må han det?

Svar:
Nej. Hvis arbejdsgiver har accepteret den oprindelige ferieplan, kan han ikke flytte ferien blot fordi der er et tidspunkt, hvor han ikke har brug for din arbejdskraft.

Kan min arbejdsgiver tvinge mig til at afholde overført ferie?

”Jeg har aftalt med min arbejdsgiver, at jeg overfører 5 dages ferie til næste ferieår. Nu vil min arbejdsgiver have mig til at holde dagene i april.”

Svar:
Nej. Din arbejdsgiver er forpligtet af aftalen og kan derfor ikke kræve ferien holdt i april.

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg holder yderligere ferie i forbindelse med lønkompensationsordningen?

”Jeg har for længe siden aftalt med min arbejdsgiver, at jeg skulle holde 5 feriedage omkring påske. I marts besluttede min arbejdsgiver at sende mig hjem i henhold til ordningen om lønkompensation. Arbejdsgiveren kræver nu, at jeg i forbindelse med den ordning yderligere holder 5 ubetalte fridage. Er det i orden?”

Svar:
Nej. Det er en betingelse i lønkompensationsordningen, at de berørte medarbejdere holder 5 dages ferie/feriefridage/afspadsering eller ubetalte fridage. Med det er ikke et krav, at der er tale om nyplanlagte dage. Tidligere planlagt ferie indgår således også i opgørelsen af de 5 dage. Det er heller ikke et krav, at dagene ligger på et bestemt tidspunkt af hjemsendelsesperioden.

Du kan se mange flere spørgsmål og svar om ferie på TL’s hjemmeside: tl.dk/ferie

På FH's hjemmeside finder du også flere spørgsmål og svar  i relation til ferie og corona: fho.dk

Har du spørgsmål, du savner svar på, så kontakt Teknisk Landsforbund.

Kilde: Byrial Bjørst, advokat i Teknisk Landsforbund

Det har du krav på
  • Du har krav på, at 3 uger (15 dage) af din ferie ligger som en samlet ferie. Det kaldes hovedferien. Den øvrige ferie (1,64 dage + hvad du måtte have overført) skal ligge i perioder af 5 dage med mindre driftsmæssige forhold gør det ønskeligt, at de gives som enkeltdage.
  • Din arbejdsgiver skal varsle din hovedferie med mindst 3 måneders varsel og den øvrige ferie med 1 måneds varsel. Varslerne kan dog forkortes hvis særlige omstændigheder forhindrer dette. I den nuværende situation kan det godt være tilfældet.
  • Det er din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du kan holde ferien.
  • Den gamle ferielov gælder frem til september i år. Hvis du arbejdede hele 2019, så har du optjent 16,64 dages ferie til afholdelse fra 1. maj til 30. september i år.
  • Den første ferie, du optjener, er hovedferie. Hvis du således har 16,64 dage i det kommende ferieår, så er de 15 dage hovedferie og 1,64 dage restferie.