Mads Alring: ” Vi skal forblive en levende organisation”

TL-regioner Mads Alring stiller op til posten som næstformand i TL Sjælland på generalforsamlingen den 30. november 2020.

Hvorfor stiller du op?

Som talerør for vores medlemmer er jeg ikke bange for at stå fast på mine synspunkter og kæmper længe for dem. For det vigtigste er Teknisk Landsforbunds medlemmer. Uden dem var der ikke noget Teknisk Landsforbund. Vi skal forblive en levende organisation, som skal være med til at påvirke vores samfund, men også kunne tilpasse sig omgivelserne.

I min optik skal Teknisk Landsforbund altid være en selvstændig fagforening, med selvstændig A-kasse, for teknikere, designere, kreative samt specialister. Dette kan opnås med den nye struktur, vi lige har vedtaget på kongressen.

Hvad er dine politiske mærkesager?

Teknisk Landsforbund skal have plads i alle de lokale- udvalg og bestyrelser, der giver mening for vores medlemmer. På den måde vil det være muligt for os at blive mere synlige. Mere synlighed vil give flere medlemmer, flere medlemmer giver en stærkere fagforening, en stærkere fagforening giver bedre gennemslagskraft ved overenskomstforhandlinger, i Folketinget samt i FH.

Regionformanden skal ud og sidde i skolebestyrelser, uddannelsesudvalg, regionalt arbejdsråd, lokale FH-bestyrelser osv. osv. Grundet antallet af udvalg og bestyrelser, er det ikke sikkert at regionsformanden kan sidde dem alle. Her vil jeg som næstformand kunne træde til og hjælpe regionsformanden samt støtte.

Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som næstformand?

De år jeg været med i afdelingsbestyrelsen samt i Hovedbestyrelsen har givet mig et stort netværk, samt en viden om, hvordan Teknisk Landsforbund bygget op. Jeg har stadig masser af gåpåmod til at gøre et stort stykke arbejde for vores medlemmer, i både regionsbestyrelsen samt i hovedbestyrelsen. Vi skal give vores medlemmer de kurser og arrangementer, de efterlyser. Vi skal huske på, at vi er der for medlemmerne, og ikke omvendt.

Min familie har altid støttet op omkring mit arbejde for Teknisk Landsforbund. Min arbejdsgiver er meget forstående, når jeg kommer og skal have fri grundet møder relateret til Teknisk Landsforbund.

Blå bog

 • Maskintekniker drift- samt konstruktionsteknik
 • Uddannet tillidsrepræsentant
 • Skriver brugermanualer, samt driver optimeringsprocesser i en lille virksomhed i Næstved.
 • 53 år. Gift med Jeanne på 17. år. En hjemmeboende datter.

Mads Alring

Valg i TL’s nye regioner

 • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
 • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
 • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
 • Valgene finder sted 30. november 2020. Dog ikke i TL Nordjylland, der er lukket ned pga. corona.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

 • TL Nordjylland
 • TL Midtjylland
 • TL Syddanmark
 • TL Sjælland
 • TL Hovedstaden og Bornholm