Tek0121 1305X675px 6

Mænd får konsekvent mere i løn

Tema: Lønstatistik 2020 En sammenligning af løngennemsnittet fordelt på køn viser, at mænd konsekvent tjener mere end kvinder. Det gælder også, når man går i dybden inden for specifikke faggrupper og arbejdsområder, viser TL’s lønstatistik.

En privatansat kvindelig TL’er på fuld tid, tjener i gennemsnit 5.526 kr. mindre om måneden end sin mandlige kollega. Det svarer til en lønforskel på 13 procent.

Her er der dog tale om et gennemsnit, som ikke nødvendigvis tager højde for forskelle i arbejdets karakter.

Dykker man ned i nogle af de mest homogene faggrupper eller i konkrete arbejdsfunktioner er mønsteret imidlertid det samme. Mænd tjener konsekvent mere end deres kvindelige kollegaer.

For faggruppen af tekniske designere, som er en stor, homogen gruppe kendetegnet ved en nogenlunde ligelig repræsentation af mænd og kvinder, er forskellen 3.202 kr. om måneden.

Også når det gælder arbejdsområder som projekt­ledelse og ledelse er der tydelig forskel.

En kvindelig projektleder tjente således 5.912 kr. mindre end sin mandlige projektlederkollega i 2020. Og blandt TL’ere med ledelsesansvar tjente mændene 3.610 kr. mere om måneden end kvinderne.

Kvinder er 10 år bagud

Det tager ti år for kvinder at opnå samme ­gennemsnitsløn som deres mandlige kollegaer, viser TL’s lønstatistik.

I 2020 tjente en kvindelig TL’er i gennemsnit 36.019 kr. om måneden. Til sammenligning tjente en mandlig TL’er i 2011 i gennemsnit 36.304 kr. om måneden. Det har med andre ord taget kvinder 10 år at opnå den samme løn, som de mandlige TL’ere havde helt tilbage i 2011.

Omregnet i kroner og ører er forskellen ­stadig på ca. 5.000 kr. om måneden.