”Man kan ikke spare sig til et godt arbejdsmiljø”

Arbejdsmiljø Regeringens ekspertgruppe har gode idéer, men politikerne skal sende penge med, mener TL.

I dag fremlagde regeringens ekspertgruppe 18 anbefalinger, der skal forbedre arbejdsmiljøet.

Hos TL støtter man anbefalingerne, men sender også en advarsel til politikerne, der nu skal tage stilling til forslagene.

”Det er gode forslag, der vil være med til at forbedre arbejdsmiljøet, men det er langt hen ad vejen også en gratis omgang. Man kan ikke spare sig til et godt arbejdsmiljø, og det er politikerne nødt til at forstå,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund.

Hun henviser til, at regeringen havde pålagt ekspertgruppen, at forslagene ikke måtte koste det offentlige penge.

Savner penge til Arbejdstilsynet

Både LO, DA og FTF, der alle sad med i ekspertgruppen, opfordrer politikerne til at tage checkhæftet frem i to konkrete tilfælde:

  1. At etablere en pulje på 100 mio. kr. årligt til at understøtte mindre virksomheders brug af arbejdsmiljørådgivning.

  2. At de 50 mio. kr., der årligt opkræves til parternes arbejdsmiljøindsats, igen tilfalder arbejdsgivere og fagbevægelsen. Siden 2010 har staten lagt beslag på dem.

Derudover ønsker LO flere penge til Arbejdstilsynet, der over de seneste 10 år er blevet beskåret med 180 mio. kr.

”Al forskning viser, at det betaler sig for virksomhederne og for samfundet at investere i et sundt arbejdsmiljø, så vi støtter varmt, at der afsættes flere penge til rådgivning og til Arbejdstilsynet.” siger Lone Engberg Thomsen, der også er bekymret for det psykiske arbejdsmiljø.

Hvad med det psykisk arbejdsmiljø?

Ekspertgruppen foreslår to konkrete tiltag målrettet det psykiske arbejdsmiljø:

  • Reglerne for det psykiske arbejdsmiljø skal skrives ind i en bekendtgørelse, så det bliver tydeligere, hvad der er gældende regler for forebyggelse af risici i det psykiske arbejdsmiljø.

  • Der skal udvikles nye og bedre muligheder for uddannelse i psykisk arbejdsmiljø til ledere, så kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø styrkes.

”Det er to fornuftige forslag, så min bekymring er sådan set, om det er nok til for alvor at rykke på det psykiske arbejdsmiljø. Godt 95 procent af dem, der anmelder en psykisk arbejdsskade bliver afvist, og det er alt, alt for mange,” siger Lone Engberg Thomsen.

 

 

De 18 anbefalinger

  • Regeringen nedsatte i 2017 en ekspertgruppe, der skulle komme med forslag til, hvordan man styrket arbejdsmiljøet. Det var et krav fra regeringen, at forslagene ikke måtte koste det offentlige penge.
  • I dag fremlagde ekspertgruppen 18 anbefalinger, der nu skal behandles politisk.

Læs anbefalingerne