Massivt flertal for OK20: 95% stemte JA

Pressemeddelelse Stemmerekord da 95% af TL’s medlemmer stemte ja til de nye private overenskomster.

Ja tak til 3% mere på fritvalgskontoen, mere øremærket forældreorlov til anden forælder og mere fleksibilitet for seniorer og småbarnsforældre. Og nej tak til konflikt. 

95% af TL’s privatansatte medlemmer stemte ja til nye overenskomster, og afstemningen bød samtidig på en stemmerekord for overenskomsterne i det private.

TL har godt 7.000 stemmeberettigede medlemmer, der arbejder med teknik, design og byggeri. 55% af dem stemte. Ved OK14 var det 35%, og ved OK17 var det 45%.

”Det er virkeligt dejligt at så mange medlemmer har stemt. Vi har været gennem nogle hårde forhandlinger og oveni kom så coronakrisen. Men det er lykkedes os at få nogle stærke overenskomster, der sikrer lønprocenter og tryghed de kommende tre år,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Overenskomsterne træder i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2020 og varer til 28. februar 2023.

Yderligere oplysninger
Morten Terp, presserådgiver, Teknisk Landsforbund, tlf. 42 40 62 60.
Lone Engberg Thomsen, forbundsformand, tlf. 21 28 28 68.

Pressefoto af Lone Engberg Thomsen
https://tl.dk/media/3123/lone-engberg-thomsen_4.jpg

Fakta
Teknisk Landsforbund er fagforening for 30.000 teknikere, designere og konstruktører.
Læs mere på www.tl.dk