Barselfarmor
Mere barsel til far. En barsel, der ikke kan overføres til mor. Det er konsekvensen af et nyt barselsudspil.

Mere barsel til far vil stille forældre mere lige: “Det er en tilvænningssag”

Barsel Fremover skal mor og far stilles mere lige i fordelingen af den omdiskuterede barselsperiode. Det er fagbevægelsen og Dansk Arbejdsgiverforening enige om. Ifølge ph.d. i ligestilling og advokat i Teknisk Landsforbund, Byrial Rastad Bjørst, er det et spørgsmål om tilvænning.

En ny model for barsel har set dagens lys. Fremover skal moderen og faderen til et nyfødt barn stilles mere lige ved at justere på barselsreglerne. Det er budskabet fra Dansk Arbejdsgiverforbund (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som Teknisk Landsforbund er en del af.

Som det er i dag, har moderen ret til fire ugers barsel op til termin, mens begge forældre har ret til to ugers barsel efter fødslen. Det vil stadig gælde med den nye aftale, der dog vil øremærke yderligere ni ugers barsel til hver forælder. 

Øremærkningen betyder, at perioden på i alt 11 ugers barsel til far bortfalder, hvis ikke han gør brug af dem. Og selvom det er op til parterne selv at fordele resten af barslen, er det et indgreb i forældres frihed til selv at vælge, som det lyder fra kritiske røster.

"Mere ligestilling på arbejdsmarkedet"

Sådan lyder en af Teknisk Landsforbunds politiske målsætninger for 2020-2023, der bygger på FN's Verdensmål.

TL arbejder for at udligne den ulighed, der gør sig gældende på arbejdsmarkedet, hvor mænd gennemsnitlig tjener mere end kvinder set over en livsindkomst.

Ifølge TL's lønstatistik fra 2020 tjener en kvinde, der er medlem af TL og privatansat, i gennemsnit 5.526 kroner mindre end sin mandlige kollega. Det svarer til en lønforskel på 13%.

"Ikke altid lige nemt"

Men ifølge Byrial Rastad Bjørst, der er ph.d. i ligestilling og advokat hos Teknisk Landsforbund, er det et spørgsmål om, at vi i årevis har været vant til, at barsel naturligt lander på moderens tallerken.

“Vi ser en reaktion på forslaget, og det er i virkeligheden en illustration af, at det ikke altid er lige nemt for fædre at tage barsel. I nogle tilfælde fordi mødre gerne vil holde på barslen, i andre tilfælde fordi fædrenes arbejdsgivere har svært ved at forstå det. Så det er også en tilvænningssag for flere parter,” siger han.

Med der er gode grunde til at få mere barsel flyttet over til faderen, mener Byrial Rastad Bjørst, som tager afsæt i erfaringer fra andre nordiske lande, der viser, at fædre generelt tager positivt imod den reserverede barsel.

Og det er positivt, fordi mere ligestilling på barselsområdet vil sprede ringe i ligestillingsdebatten i Danmark, mener han.

“Undersøgelser viser, at næsten hele lønforskellen mellem mænd og kvinder beror på det, der sker, når far og mor får børn. Altså at mor bliver hjemme i en længere periode og passer børn, mens far gør karriere og tjener mere og mere,” siger han.

En styrkelse af kvinderne

Kigger man på tallene er der da også stor afstand fra de nuværende 2 ugers øremærket barsel til fædre i Danmark og op til hele 5 måneder, som er tilfældet i Island - eller 3 måneder, som er tilfældet i Sverige.

En afstand, der også ses afspejlet i statistikken. Ifølge Danmarks Statistik var mænd i gennemsnit 31,9 dage på barselsdagpenge i 2018, mens kvinderne sneg sig op på hele 273,9 dage. Det er tal, der stort set ikke har ændret sig siden 2015.

Ifølge FH og DA er det netop baggrunden for den nye aftale. At få statistikken til at udvikle sig i en retning, der får forskellen på de tal til at blive mindre.

“Det styrker kvinderne på arbejdsmarkedet, når forældrene deler orloven. Den måde barsels- og forældreorloven er indrettet på i dag betyder, at mor i gennemsnit tager 90 procent af orloven, og det koster kvinderne dyrt,” udtalte Majbrit Berlau, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, i forbindelse med præsentationen af den nye aftale.

Om den bliver til noget, det afhænger af Folketinget, der forventes at tage stilling til modellen snarest.