Tek0422 1305X675px 4
Nye domme viser, at du som privatansat har større ret til at ytre dig om din arbejdsplads, end du måske tror. Men du skal stadig tænke dig godt om, før du kaster dig ud i det.

Mere ytringsfrihed til privatansatte

Ytringsfrihed Er du privatansat, skal du kunne ytre dig om din arbejdsgiver uden frygt for repressalier, mener Teknisk Landsforbunds advokat.

Er du også en af dem, der lige tænker dig om en ekstra gang, før du skriver noget på Facebook om din arbejdsplads? Eller lader du helt være, fordi du er i tvivl, om du overhovedet må? Det er forståeligt nok. For mange ansatte i private virksomheder risikerer en påtale eller i værste fald en fyreseddel, hvis de ytrer sig om deres virksomhed på f.eks. sociale medier.

Men noget tyder dog på, at vi i Danmark har tolket reglerne lidt strammere end nødvendigt.

“Der er håb at hente i nye domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som tyder på, at rammerne for ytringsfriheden for private ansatte er bredere, end vi tror,” siger Byrial Rastad Bjørst, advokat (L) i Teknisk Landsforbund.

Hvad er ytringsfrihed?

Du må ikke komme med ærekrænkende udtalelser, viderebringe forretningshemmeligheder, komme med grove udtalelser eller lyve om virksomheden. Men hvis du holder dig fra dette, står det dig frit for at deltage i den offentlige debat.

“Ytringsfriheden er en ret vi har – og det er en vigtig ret. Ytringsfriheden er en forudsætning for et velfungerende demokrati. Som samfundsborger har du ret til at ytre dig – og du har lov til at være menneske ved siden af din ansættelse. Selvfølgelig kan du som privatansat ikke plastre sociale medier eller avisspalter til med forretningshemmeligheder, hvis det kan påføre virksomheden skade. Du er repræsentant for en arbejdsgiver – og dermed kan man forlange, at du opfører dig ordentligt. Men i Teknisk Landsforbund mener vi, at råderummet for at ytre sig skal være større, og vi kæmper for at udvide det,” siger Byrial Rastad Bjørst.

Ytringsfriheden gælder særligt om emner, der er i offentlighedens interesse. Det gælder eksempelvis, hvis en virksomhed får produceret under uforsvarlige forhold eller anvender børnearbejdere. Eller hvis en virksomhed giver udtryk for, at dens produkter er sunde og næringsholdige, men reelt er noget usundt skrald. Og her er det helt uholdbart, hvis du holder informationer tilbage af frygt for en fyreseddel.

“Det er i alles interesse at sikre langt større åbenhed om, hvad virksomhederne laver, ganske enkelt fordi virksomhedernes ageren påvirker os alle på mange niveauer. Virksomhederne skal slet og ret stå til ansvar for deres aktiviteter, og derfor er det helt essentielt, at virksomheders ansatte får bedre mulighed for at ytre sig uden risiko for repressalier,” siger Byrial Rastad Bjørst.

5 gode råd om ytringsfrihed fra Teknisk Landsforbunds advokat, Byrial Rastad Bjørst

1: Du må ikke ­videregive urigtige informationer, ærekrænkende eller urimeligt grove udtalelser samt fortrolige oplysninger.

2: Vær opmærksom på, at det ikke kun gælder ytringer i f.eks. aviser og tv. Det gælder også ytringer på sociale medier. Også i private grupper.

3: Præcisér, at du udtrykker dig på egne vegne – og ikke
på virksomhedens vegne.

4: Hvis der udsigt til, at det vil hjælpe, så orienter din ledelse, før du ytrer dig på egne vegne.

5: Hvis du overvejer at udtale dig om eller skrive noget
om din virksomhed, så vend det evt. med Teknisk Landsforbund eller din tillidsmand. Vi står klar til at vende sagen med dig, før du ytrer dig.