Mikroalger.jpg

Mikroalger opfostret på gylle skal blive til dyrefoder

Teknik Danske mikroalger dyrket på CO2 og næring fra biogasproduktion skal være et mere bæredygtigt alternativ til soja i dyrefoder.

Soja er et af de mest anvendte råvarer til dyrefoder, men dyrkningen af soja i især Sydamerika er genstand for stor kritik på grund af de store miljøødelæggelser, det medfører.

Derfor vil danske forskere og virksomheder nu forsøge at dyrke mikroalger i Danmark som alternativ til sojaprotein. De danske alger skal i første omgang dyrkes i et 800 m2 stort testanlæg i Holsted i Vestkylland, hvor de skal opfostres på CO2 og næring fra gylle fra den lokale biogasproduktion.

Det sker i projektet ReMAPP, der har deltagelse af blandt andre Teknologisk Institut, Hamlet Protein og Nature Energy, der er Danmarks største producent af biogas.

Potentiel værdi på 20 mio. kroner om året
Ifølge Teknologisk Institut bliver mikroalgerne en blandingskultur, der er tilpasset det danske klima for at sikre så højt udbytte som muligt. Med en årlig biogasproduktion på 13 millioner m3 ville Holsted-anlægget i princippet kunne give i omegnen af 4.700 ton algeprotein årligt, hvilket svarer til en værdi af 20 millioner kroner. Det ville dog kræve et dyrkningsareal på 275 hektar.

I første omgang lægger man derfor ud med et testanlæg på 800 m2. Her skal algerne dyrkes i såkaldte posereaktorer formet som aflange rør. Når algerne er klar til høst, tappes de af, hvorefter proteinet udskilles og kan tilsættes dyrefoder.

Humlen ved algedyrkningen er, at det ifølge Teknologisk Institut involverer et arealforbrug, som er op til ti gange mindre end ved konventionelle foderafgrøder.

Øget befolkningsvækst presser ressourcerne
”Det forventes, at verdens befolkning vil øges med mere end 30 % over de næste 30 år. Dette medfører et akut øget behov for fødevarer og foder og dermed også foderprotein. Den traditionelle foderproduktion bliver mere og mere begrænset af faktorer som tilgængelig, dyrkbar jord, korte vækstsæsoner og stor klimabelastning, Her kan produktion af foderprotein fra mikroalger blive et godt supplement,” udtaler Jesper Mazanti Aaslyng, centerchef på Teknologisk Institut, i en pressemeddelelse.

ReMAPP-projektet løber over fire år og har et samlet budget på 26 millioner kroner. Heraf bidrager Innovationsfonden med de 18 millioner kroner.