Jesper Neutral 05
Under nedrivningen af højhusene er de pakket ind i plastik for at undgå spredning af støv til omgivelserne.

Miljøansvarlig på ­Danmarks største nedrivning

Byggeri Fem 16 etagers højhuse i Brøndby Strand er under nedrivning på grund af PCB-forurening. Opgaven udføres af Kingo Karlsen, hvor miljø- og kvalitetschef Jesper Arent Andersen er ansvarlig for sikkerheden.

Udsigten fra taget af 16. etage i Brøndby Strand er spektakulær – 360 grader rundt. Mod øst Københavns skyline og Øresundsbroen. Mod syd Køge Bugts glitrende vand. Mod øst og nord breder Storkøbenhavn og Østsjælland sig i spirende forårsdragt.

Men udsigten er en stakket frist – for de 16 etager er under nedrivning.

I 1960’erne var Brøndby Strand en vision for fremtidens højhusboliger. I dag – godt 50 år efter – er fem etagebyggerier under nedrivning på grund af for høje PCB-koncentrationer, som har gjort flere hundrede lejligheder til en sundhedsrisiko.

“Dengang var PCB et meget anvendt blødgøringsmiddel i blandt andet fugemasse. Men PCB’en er siden vandret ind i de omgivende materialer og har kontamineret beton, gulve og inventar, så grænseværdierne for PCB er blevet overskredet, og lejlighederne er blevet vurderet uegnet til beboelse,” forklarer Jesper Arent Andersen, miljø- og kvalitetschef hos Kingo Karlsen, som er ansvarlig for nedrivningen af de fem højhuse i Brøndby Strand.

Jesper Arent Andersen er uddannet miljøteknolog i 2016 og fik job hos Kingo Karlsen allerede i sin praktiktid under studiet.

Efter fem år som intern rådgiver rykkede han for halvandet år siden videre til  posten som miljø- og kvalitetschef. Det job giver ham det overordnede ansvar for arbejdsmiljø og kvalitet i Kingo Karlsen. Opgaverne omfatter opfølgning på ­eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet, udarbejdelse af APV’er, opfølgning på ulykker og utilsigtede hændelser, tilrettelæggelse af særlige indsatser og udarbejdelse af retningslinjer for sikkerhed, intern audit af tre ISO-certificeringer, undervisning på flere uddannelser, ledelse af medarbejdere, ajourføring med nye regler og ­lovgivning – samt løbende “brandslukning”.

“Det daglige ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø på pladserne, hvor vi arbejder, ligger hos ledelsen på pladsen. Min opgave er opfølgning
og dokumentation, og at sikre, at vores miljø-
og kvalitetsindsats sker på tværs af organisa­tionen,” siger Jesper Arent Andersen.

Forurenet beton til Holland

Nedrivningen af de fem etageejendomme i Brøndby Strand er den hidtil mest omfattende nedrivning i Danmark forårsaget af PCB-­
foru­rening. For Kingo Karlsen har det krævet nye metoder til nedrivning – for at minimere ­spredning af PCB til omgivelserne.

“Vi taler faktisk ikke om nedrivning i
denne opgave, men nedtagning, da vi hejser beton­ele­menter ned med kran. Først bliver bygningerne strippet for inventarer og installationer, og derefter løsner vi vægge og gulve i hele stykker på op til 6 ton og løfter dem ned,” siger Jesper Arent Andersen.

I Brøndby Strand er den første nedtagne bygning nu kun et hul i jorden med kig ned til den tidligere parkeringskælder. Den anden bygning er nede i 3. sals højde, mens den tredje bygning har fået fjernet taget, så kun betondækket står råt tilbage. En stor blå kran løfter de frigjorte beton­elementer ned, hvorefter de på en sættevogn bliver kørt væk til videre behandling hos RGS Nordic.

De kontaminerede trægulve bliver kørt til Tyskland og brændt af på et godkendt kraftværk. ”Betonelementerne bliver neddelt hos vores samarbejdspartner og sejlet til Holland, hvor der sker en viderebehandling af den forurenede beton, så den kan genanvendes til for eksempel stabilgrus,” fortæller Jesper Arent Andersen.

Kingo Karlsen er forpligtet til at sørge for genanvendelse og genbrug af størstedelen af de fraktioner, som nedrivningsarbejdet skaber – det være sig beton, mursten, teglsten, træ og alskens inventar.

“Cirka 97 % af alle materialerne fra Kingo Karlsens nedrivninger bliver genbrugt,” siger Jesper Arent Andersen.

Dynamisk arbejdsmiljø

Nedrivning foregår i et risikofyldt miljø, hvor de fysiske omgivelser konstant ændrer sig, efterhånden som nedrivningsarbejdet skrider frem.

“Gulve, vægge og trapper forsvinder bogstavelig talt fra minut til minut. Dér hvor du stod for et øjeblik siden, er der pludselig ingenting at stå på eller støtte dig til. Vi arbejder hele tiden på at holde et højt sikkerhedsniveau og skal være klar til uanmeldte besøg af Arbejdstilsynet, som har meget fokus på bygge- og nedrivningsbranchen, fordi det er en udsat branche,” siger Jesper Arent Andersen.

Han besøger med mellemrum Kingo Karlsens nedrivningspladser og deltager i sikkerhedsmøder for at holde sig ajour og assistere pladserne efter behov.

“Den særlige udfordring her i Brøndby Strand er både PCB og asbest, men også at vi arbejder i store højder – op til 56 meter. Når man fjerner den indvendige elevator, er der langt ned. Her har vi lavet en stålplade, som passer i elevatorskakten og bliver flyttet med ned for hver etage. Vi må også bruge sprinklere til at vande etagerne for at holde støvet nede, så vi ikke indånder det eller spreder miljøfarlige stoffer til omgivelserne. Der skal altid findes en løsning, uanset hvad vi møder af udfordringer,” siger Jesper Arent Andersen.

 • Om Kingo Karlsen
 • Dansk familieejet nedrivningsvirksomhed med ­hovedsæde i Silkeborg og afdelinger i Gadstrup, ­Aalborg, Odense og Esbjerg.
 • Leverer alle former for nedrivning - fra totalnedrivning og indvendig rydning, over miljøsanering, til recycling, genbrug og jordrensning.
 • Har cirka 150 ansatte.
 • Har dattervirksomhederne Kingo Recycling, som modtager byggeaffald til genanvendelse og Kingo Unika, som sælger genanvendelige materialer og inventar fra nedrivningsopgaver.

Jesper Arent Andersen, 31 år

 • Miljø- og kvalitetschef hos Kingo Karlsen A/S.
 • Uddannet miljøteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2016.
 • Bor i Silkeborg.

Nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand

Omfattende PCB-kontaminering er årsagen til at fem 16. etagers ejendomme i Brøndby Strand er under nedrivning. Det er lige nu angiveligt den største nedrivningsopgave i Danmark forårsaget af PCB. Ved opførelsen af højhusene i Brøndby Strand blev PCB anvendt til blødgøring af fugemassen, der er brugt ved samling af betonelementer og ved isætning af vinduesrammer. PCB’en er siden vandret videre til de omgivende materialer – betonelementer, trægulve og inventar – og kan måles i luften i bygningerne.

Om PCB

 • PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler.
 • Stoffet er sundhedsskadeligt ved doser på over 3.000 ng2 PCB/m3.
 • Blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977.