DSC01472 2
Per Bent Kjær blev 89 år gammel. Han bevarede sit engagement for fagforeningen til det sidste.

Mindeord for æresmedlem Per Bent Kjær

TL Nyt Det er med sorg, at vi i Teknisk Landsforbund har erfaret, at æresmedlem Per Bent Kjær er død mandag den 14. marts. Han blev 89 år gammel.

Per Bent Kjær huskes især for sit virke som afdelingsformand i Aarhus, og som et meget engageret og aktivt medlem af TL’s hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Per Bent Kjær arbejdede som forskningsassistent på Aarhus Universitet, da fagforeningsarbejdet kom til at fylde mere og mere, og til sidst blev hans levevej. Han var en god debattør, og alle årene stærkt optaget af udviklingen inden for teknikernes fag og dyrkelsen af teknikernes identitet og særkende.

I 1998 gik han på pension og blev i den forbindelse tildelt et livslangt æresmedlemskab af Teknisk Landsforbund.

Per Bent Kjær bevarede sit engagement for fagforeningen til det sidste. Han havde således tilmeldt sig forbundets kongres i efteråret 2020. På grund af corona blev kongressen dog afholdt uden æresgæster. Kongressen i 2016 blev således Per Bent Kjærs sidste.

Æret være hans minde.

Jannik Frank Petersen
Forbundsformand i Teknisk Landsforbund