Tek0122 1305X675px 2
“Vi ved, at i de brancher, hvor der er mange kvinder, der er gennemsnitslønnen også typisk lavere."

Mode giver mindre end maskiner

Tema: Lønstatistik 2021 Uddannelsen til designteknolog har store ligheder med uddannelsen til produktionsteknolog. Men det afspejles ikke på lønsedlen. Brancheforskelle, men også køn, er en del af forklaringen.

De har begge gået 2 år i skole, og de har haft et nogenlunde identisk uddannelsesforløb. Men de tjener langt fra det samme – designteknologerne og produktionsteknologerne.

Det viser TL’s lønstatistik, der også tegner et billede af en vis sammenhæng mellem det lavere gennemsnitlige lønniveau for designteknologer og det faktum, at branchen er domineret af ­kvinder.

“Vi ved, at i de brancher, hvor der er mange kvinder, der er gennemsnitslønnen også typisk lavere. Så når man sammenligner en branche, der er overrepræsenteret af kvinder, med det modsatte, så er det ikke overraskende, at vi ser et sådant resultat. Men selvom resultatet ikke er overraskende, er det jo stadig ­urimeligt og bør laves om,” siger Byrial Rastad Bjørst, der er ph.d. i ligeløn og advokat hos Teknisk Landsforbund.

Ifølge ham er det dog ikke nødvendigvis den absolutte forklaring, da lønforskelle mellem brancher kan have mange årsager – herunder den generelle økonomi i branchen.

Som færdiguddannet produk­tionsteknolog får man typisk ­­be­skæftigelse i industrivirksomheder, mens designteknologuddannelsen typisk åbner døre til virksomheder inden for mode-, møbel- og livs­stils­branchen.

Det er på sin vis sammenligneligt. Alligevel, mener Byrial Rastad Bjørst, er det iøjnefaldende, at de to brancher har et så markant løngab.

“Man kan i hvert fald notere sig forskellen, og med det kan man sige, at det i hvert fald ikke er helt uden betydning, hvilken vej man går,” siger han.

Løngab

Der er et markant løngab på 5.794 kr/md. Det svarer til den generelle lønforskel mellem mænd og kvinder blandt alle TL’s faggrupper på 5.651 kr/md.

Kvindefag og mandefag

Designteknolog­uddannelsen ­domineres af kvinder, mens det modsatte gælder for ­uddannelsen til produktions­teknolog.

De to uddannelser

Designteknolog

 • 2-årig ­uddannelse fra erhvervs­akademi
 • Uddannelsen ­giver kompetencer ­inden for planlægning, organi­sering og ­gennemføre op­gaver inden for ­design og business.
 • ­Designtekno­loger får ­typisk job ­inden for mode-,
  ­møbel- og livsstilsbranchen ­eller ­marketing og ­kommunikation.
 • 8% er berørt af ­ledighed*
 • Gennemsnitsløn: 35.965 kr. pr. måned
 • 91,1% er kvinder

Produktionsteknolog

 • 2-årig uddannelse fra erhvervs­akademi
 • Primære ­kompetencer er design, udvikling og
  konstruktion af f.eks. maskiner og anlæg.
 • Produktionsteknologer får typisk job i industrivirksomheder.
 • 4% er berørt af ledighed*
 • Gennemsnitsløn: 41.759 kr. pr. måned
 • 89,4% er mænd

*Andel berørt af ledighed i december 2021. Kilde: TL's ledighedsstatistik 2021.