Mogens Eriksen: ”Sammen er vi et stærkere TL”

TL-regioner Mogens Eriksen stiller op til posten som formand i TL Syddanmark på generalforsamlingen den 30. november 2020.

Hvorfor stiller du op?

Fordi jeg brænder for TL’s medlemmer, og har et ønske om at gøre en forskel for dem i deres arbejdsliv. Vil arbejde målrettet for flere individuelle rettigheder, og udbygge dem vi har. Vil målrettet søge indflydelse lokalt og centralt på de mærkesager, der vil gavne medlemmerne mest.

Jeg stiller mig til rådighed, fordi jeg sammen med jer vil arbejde for at samle en ny og stærk regionsbestyrelse i Syddanmark. Hvor der er plads til alles holdninger, og hvor vi sammen vil styrke samarbejdet og fællesskabet. Hvor synlighed og kommunikation bliver en medspiller til gavn for alle TL’s medlemmer.

Hvad er dine politiske mærkesager?

Jeg mener, at TL skal være bredt repræsenteret i uddannelsesudvalgene på uddannelsesinstitutionerne i hele regionen, for derved at styrke fagligheden i uddannelserne og målrette indholdet til fremtidens arbejdsmarked.

TL skal aktivt hjælpe medlemmer via livslang læring og ved større kendskab til udviklingen indenfor deres fagområder og målrette tilbuddene af kurser, arrangementer og efteruddannelse efter dette. Samt skabe tryghed for de ledige og hjælpe dem videre i nyt job.

TL skal havde fokus på fagene, hvor jeg ser de faglige netværk og deres enorme viden, nytænkning og kreativitet som en styrkelse for TL og i Syddanmark.

TL skal arbejde for et bedre psykisk arbejdsmiljø, - ingen skal være syge af deres arbejde. Det skal ske ved at påvirke politikerne lokalt og centralt og tydeliggøre konsekvensen af et dårligt arbejdsmiljø på det danske arbejdsmarked.

TL Syddanmark, skal være lokalt tilstede; med besøg hos de tillidsvalgte, på virksomhedsbesøg og uddannelsesinstitutionerne, i FH-bestyrelser og FH-kommuneudvalg, ved møder med kommuner og i regionen, ved møder med politikere og borgmestre.

Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som formand?

Jeg brænder for TL’s medlemmer og fællesskabet betyder alt for mig. Har respekt for andres holdninger, lytter, søger gerne dialogen og er grundig før beslutningen tages.

Blå bog

 • Afdelingsformand for TL SydØst – siden 2015
 • Bestyrelsesmedlem i TL SydØst - siden 2009
 • Hovedbestyrelsesmedlem - siden 2014
 • Tillidsrepræsentant og medlem af hovedsamarbejdsudvalget ved Banedanmark - siden 2009
 • Uddannet Teknisk assistent
 • 55 år og bor i Fredericia

Mogens Eriksen

Valg i TL’s nye regioner

 • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
 • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
 • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
 • Valgene finder sted 30. november 2020. Dog ikke i TL Nordjylland, der er lukket ned pga. corona.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

 • TL Nordjylland
 • TL Midtjylland
 • TL Syddanmark
 • TL Sjælland
 • TL Hovedstaden og Bornholm