Føniks1305.jpg

Net A-kassen bliver til Medlemsportalen

TL Nyt Er du medlem af TL’s a-kasse, TAK, vil du snart skulle bruge ”Medlemsportalen” i stedet for Net A-kassen.

TL skal have nyt medlemssystem. Det får bl.a. betydning for vores a-kasse-medlemmer.

I stedet for at logge på Net A-kassen vil du inden længe skulle logge på et nyt system med navnet Medlemsportalen.

Forsiden af tl.dk ændres
I dag kan du logge på Net A-kassen fra forsiden af tl.dk:

 
Om få uger vil du i stedet kunne logge på Medlemsportalen fra samme sted:


A-kassen fjernes fra Mit TL

Når Medlemsportalen går i luften, vil du ikke længere kunne kommunikere med A-kassen via Mit TL:

Al kommunikation med a-kassen skal fra da af foregå i Medlemsportalen.

Har du en faglig sag – som ikke vedrører a-kassen – skal du stadig bruge Mit TL.