Tek0618_1305x675px_4.jpg

“Nogle gange overhaler ­virkeligheden os”

Tema: Kærlighed på jobbet Man kan ikke forhindre, at kærligheden sker, men med retningslinjer på området kan man tage højde for de problemer, der også kan følge med, siger erhvervspsykolog Asger Neumann.

Hvis to af dine kolleger pludselig begynder at sende hinanden hede blikke, er det slet ikke så underligt. Tværtimod. For arbejdspladsen er et oplagt sted at møde sin udkårne, siger Asger Neumann, som er erhvervs­psykolog hos HumanAct og ekstern lektor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

”Arbejdspladsen giver mulighed for at se kollegaens personlighed og adfærd i forskellige situationer, for eksempel i forbindelse med et samarbejde eller i måden at kommunikere med andre mennesker,” siger han og fortsætter:

”Det betyder, at man hurtigt kan få et nuanceret billede af kollegaen som menneske. Uden for arbejdspladsen er det typisk noget, man først opnår efter længere tids kendskab.”

Men arbejdspladsen kan også være afsæt for en spirende forelskelse i andre situationer, siger Asger Neumann.

”Hvis man for eksempel har problemer i privatlivet, kan en god snak med kollegaen i kantinen måske bevirke, at man endelig føler sig set og hørt. Med andre ord skaber det en intimitet, og det er en vigtig brik i forelskelsen.”

Forelskelse kan skabe utryghed

Men selvom arbejdspladsen er en oplagt scene for sød musik, kan de gode takter hurtigt ende som en mislyd i arbejdsmiljøet.

”Der kan selvfølgelig være par, som formår at opretholde en professionel adfærd, og det er jo kun godt. Men i de tilfælde, hvor det ikke lykkes, kan det skabe en utryghed blandt kollegerne, som i sidste ende kan påvirke arbejdsmiljøet negativt,” siger Asger Neumann.

Han peger på, at utryghed i en gruppe for eksempel kan medføre en aggressiv tone mellem folk eller måske puste liv i forestillinger om forskelsbehandling.

”Nogle gange kan der reelt være tale om forskelsbehandling. For eksempel hvis man oplever, at den ene part i forholdet bliver forfordelt i forhold til arbejdsopgaver. Andre gange er det måske alene frygten for forskelsbehandling, der spøger,” siger Asger Neumann og fortsætter:

”Men frygten kan være nok til, at arbejdsmiljøet bliver påvirket negativt, og derfor kan det være problematisk at danne par med en kollega, hvis man også arbejder tæt sammen i det daglige.”

God idé med retningslinjer

Men selvom det kan være problematisk at forelske sig i en kollega, er det jo ikke altid, at man kan undgå det, siger Asger Neumann.

”Nogle gange overhaler virkeligheden os, og så kan man ikke jo ikke bare forhindre, at kærligheden sker,” siger han.

Han anbefaler derfor, at arbejdspladser udvikler retningslinjer omkring kærlighed på jobbet. Også selvom der ikke nødvendigvis findes par på arbejdspladsen.

”Så kan man jo meget bedre håndtere situationen, hvis to kolleger forelsker sig i hinanden.”

Asger Neumann forklarer, at man med retningslinjer for eksempel kan tage højde for såkaldte habilitetsproblemer.

”Det er situationer, hvor den ene part har til opgave at træffe beslutninger for den anden, for eksempel i forhold til planlægning af vagter og arbejdsopgaver eller i situationer, hvor den ene skal vurdere kvaliteten af den andens arbejde,” forklarer han.

Ifølge Asger Neumann er det nemlig ikke ualmindeligt, at den slags problemer opstår, når kollegerne finder sammen.

”Og det kan være den slags situationer, der kan give anledning til sladder og gnidninger mellem ansatte på en arbejdsplads. I sidste ende kan det føre til stress og sygemeldinger.”

 

"Det være problematisk at danne par med en kollega, hvis man også arbejder tæt sammen i det daglige,” siger erhvervspsykolog Asger Neumann, Human Act.

"Det være problematisk at danne par med en kollega, hvis man også arbejder tæt sammen i det daglige,” siger erhvervspsykolog Asger Neumann, Human Act.

 3 GODE RÅD
hvis du bliver ramt af Amors pil 

Vær åben
Når I har fundet hinanden på arbejdspladsen, kan det være en god idé at fortælle kollegerne om det. Ellers kan det i værste fald give anledning til sladder og antydninger i forskellige situationer. ­Åbenhed kan tage brodden af den værste sladder.

Tag sorgerne på forskud
Det kan nemlig være en sårbar konstellation både at være kolleger og kærester eller ægtefolk. Derfor skal I være omhyggelige med at forventningsafstemme med hinanden. Hvem skal partneren f.eks. være loyal over for, hvis den anden bliver indkaldt til en tjenstlig samtale? Eller hvordan skal I forholde jer, hvis I finder ud af, at det alligevel ikke går mellem jer? Skal én af jer så forlade arbejdspladsen

Søg sparring
Hvis man har indledt et forhold til en kollega, kan det være godt at søge hjælp fra forskellige kanter. Det kan f.eks. være hos tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten eller måske hos chefen, hvis det drejer sig om, hvordan man skal fortælle kollegerne om forholdet. Det kan også være en parterapeut, hvis I har behov for at finde ud af, hvordan I skal tackle at være kolleger og kærester samtidigt.

Kilde: Asger Neumann, erhvervspsykolog hos HumanAct og ekstern lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Her femte TL'er har mødt kæresten på job

20% har mødt  deres nuværende partner på jobbet

90% har oplevet en kollega have et forhold til en anden kollega. 39% oplevede, at det var problemfyldt, og førte til:

 • akavede situationer 23%
 • sladder 21%
 • forskelsbehandling 10%
 • samarbejdsvanskeligheder 10%
 • konflikter 9%

28% har oplevet en kollega have et forhold til en chef. 61% oplevede, at det var
problemfyldt, og førte til:

 • sladder 35%
 • akavede situationer 27%
 • forskelsbehandling 26%
 • dårlig stemning 20%
 • konflikter 17%
 • samarbejdsvanskeligheder 14%

Kilde: Teknikeren undersøgelse ’Kærlighed på jobbet’ 2018.

Om undersøgelsen:
Online undersøgelse udsendt til 4.700 medlemmer i oktober 2018. Svarprocent: 17%