Nu kan du stemme om din nye overenskomst

OK21 Nu skal der stemmes om nye overenskomster, der sikrer reallønnen for 800.000 offentligt ansatte de næste tre år.

Er du offentligt ansat, så kan du se frem til at have lidt flere penge til overs, efter regningerne er betalt.

Med de nye offentlige overenskomster er forventningen nemlig, at de aftalte lønstigninger vil være lidt højere end stigningen i forbrugerpriserne de næste tre år. Først skal overenskomsterne dog til afstemning, og det er en enig hovedbestyrelse i TL, der anbefaler et ja.

”Vores mål var at sikre reallønnen for de offentligt ansatte, og det er lykkedes. Derudover kommer der meget tiltrængt mere fokus på psykisk arbejdsmiljø og seniorer. Jeg er derfor glad for, at vi har sikret nogle gode løn- og arbejdsvilkår i en travl og usikker tid, så jeg vil varmt anbefale at stemme ja,” siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand i TL.

Fokus på psykisk arbejdsmiljø

Både på overenskomsterne for staten, kommunerne og regionerne har der været fokus på at sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø. En af TL’s mærkesager.

”Det er tiltrængt, at der kommer mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø, for vi ved, at der er noget at tage fat på. Ikke mindst nu, hvor corona har præget vores samfund i mere end et år. Derfor er jeg glad for, at der bl.a. bliver etableret en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere i kommuner og regioner,” siger Jannik Frank Petersen.

Også seniorer har været et emne på alle tre områder. Målet har været at kunne fastholde
endnu flere medarbejdere i længere tid.

”Vi har brug for, at erfarne og dygtige folk bliver lidt længere, og derfor er det godt, at man nu vil se på, hvordan seniorer kan få et længere arbejdsliv. Det kræver mere fleksible vilkår, der passer til den enkelte medarbejder, og der er seniordagene, vi har fået indført på statens område, et godt eksempel,” siger Jannik Frank
Petersen.

Du kan stemme og finde links til de nye overenskomster på tl.dk/afstemning.

Sådan stemmer du

 • Er du offentligt ansat, så kan du frem til og
  med 18. april 2021 stemme om din
  overenskomst. 
 • Afstemningen varetages af firmaet Assembly Voting.
 • Du skal benytte NemID for at stemme.

Gå til afstemning

Fælles OK21-resultater
• Samlet ramme på 6,75 % over tre år.
• Sikring af, at lønnen følger lønudviklingen i det private.
• Indsats for at sikre seniorer et godt og længere arbejdsliv.
• Styrket indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.
• Udvikling af det digitale arbejdsliv.

Sådan falder lønstigningerne

Staten
1. april 2021: 0,80%
1. oktober 2021: 0,30%
1. april 2022: 1,19%
1. oktober 2022: 0,30%
1. april 2023: 1,48%
1. oktober 2023: 0,35%

Kommunerne
1. april 2021: 1,00%
1. oktober 2021: 1,01%
1. oktober 2022: 1,90%
1. april 2023: 0,30%
1. oktober 2023: 0,81%

Regionerne
1. april 2021: 0,75%
1. oktober 2021: 1,37%
1. oktober 2022: 1,35%
1. januar 2023: 0,77%
1. oktober 2023: 0,78%

Ja eller Nej?

Ved OK21 stemmer ansatte i staten, kommuner
og regioner hver for sig.

 • Statens overenskomster vedtages, hvis et flertal af
  medlemmerne i hver af de tre centralorganisationer
  stemmer ja.
 • Overenskomsterne for kommuner og regioner vedtages,
  hvis et flertal af medlemmerne på tværs af de faglige
  organisationer stemmer ja.
 • Ved et nej på et af områderne, så kan man enten forhandle videre eller gå i konflikt.