Nu skal du vælge, hvad din fritvalgsopsparing skal bruges til

Overenskomst Er du ansat på en TL-overenskomst på det private område, er det snart tid til at vælge, hvordan du vil råde over din fritvalgsopsparing. Fristen er nemlig ændret.

En fritvalgsopsparing kan være en kærkommen mulighed for eksempelvis at lægge lidt til side til pensionstiden eller til lidt ekstra løn i forbindelse med ferie.

Uanset hvordan du vælger at bruge dine opsparede midler på din fritvalgskonto, er det en forudsætning, at du tager stilling til det i rette tid hvert år.

Er du ansat på en af Teknisk Landsforbunds private overenskomster, er den tid snart ved at være.

Fristen er nemlig ændret fra tidligere at være den 1. april til nu at være den 1. august med virkning fra 2021. Den ændring skete med overenskomstforhandlingerne i 2020.

Helt konkret har du mulighed for at bruge dine midler på fritvalgskontoen på flere forskellige måder.

Du kan vælge at få indbetalt ekstra penge på din pensionsopsparing, eller du kan, hvis du har fem år eller mindre til folkepension, vælge at bruge midlerne til en aftale om seniorfrihed.

Med seniorfrihed kan du få hele fridage, ugentlig arbejdstidsnedsættelse eller længere sammenhængende frihed.

Du kan også, hvis du har børn under 14 år, og har været ansat i dit nuværende job i mindst ni måneder, vælge at få penge udbetalt fra din fritvalgskonto til to børneomsorgsdage per ferieår.

Du kan også vælge at få penge udbetalt, hvis du skal have fri for at gå til lægen med dit barn - eller hvis du er nødt til at tage fri på barnets anden hele sygedag.

Et helt andet alternativ, som også kan være attraktiv for nogle, er at vælge at få udbetalt pengene i forbindelse med, at du holder ferie, feriefridage eller overenskomstsikrede fridage. Det behøver du dog ikke meddele din arbejdsgiver inden den 1. august.

Uanset, hvad du finder mest attraktivt, er valget dit. Er du tvivl om, hvad du har ret til, eller hvordan din overenskomst dækker dig, er du velkommen til at kontakte os.

Fakta: Hvad er en fritvalgskonto?

Fritvalgskontoen (også kaldt ”særlig opsparing”) er som en sparegris, hvor din arbejdsgiver løbende sætter en procentdel af din ferieberettigede løn ind. Du har flere valgmuligheder, hvad du vil bruge pengene til.