COLOURBOX2899931

Ny barselsaftale er godt nyt for ligestillingen - også far står stærkere

Barsel Den netop indgåede aftale om fremtidens model for barsel er et godt skridt i retningen af mere ligestilling på det danske arbejdsmarked. Det slår forbundsformand i TL, Jannik Frank Petersen, fast.

Der er netop vundet en stor runde i kampen for mere ligestilling på det danske arbejdsmarked. Med den nye barselsaftale indgået af regeringen, SF, EL, R, V og ALT vil faderen fremover komme til at tage mere barsel.

Det sikres ved, at både mor og far fremover får øremærket 11 ugers barsel. Øremærkningen betyder, at ugerne bortfalder, hvis de ikke bruges af den respektive forældre.

Modellen lægger derfor også op til en ligedeling af orloven efter fødslen, hvor forældrene hver kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser.

Og det er der grund til at glæde sig over, lyder det fra forbundsformand i Teknisk Landsforbund, Jannik Frank Petersen.

“Vi er meget positive over den her nye aftale, som er et skridt i den rigtige retning. I TL arbejder vi netop for at få udlignet lønuligheden mellem mænd og kvinder, der gør sig gældende på arbejdsmarkedet i dag. Så vi er glade,” siger han.

"Far står stærkere"

Det fremgår da også af TL's politiske mærkesager for 2020-2023, at man netop vil arbejde aktiv for at fremme ligestilling på arbejdsmarkedet.

Her lyder det, at en af de centrale årsager til den manglende ligestilling på arbejdsmarkedet - med blandt andet manglende ligeløn - skyldes, at kvinder i dag tager en stor del af barslen og dermed kommer væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode og dermed sættes bagud i forhold til mænd.

Det kan den nye aftale være med til at ændre på, fordi det også danner grundlag for en bedre position for de mænd, der rent faktisk gerne vil tage del i barslen. Det forklarer Byrial Rastad Bjørst, der er advokat hos Teknisk Landsforbund og ph.d. i ligeløn.

“Det er rigtig godt, at forældre nu er ligestillede på det her punkt, og at man har valgt at øremærke barsel også til far. Det betyder nemlig, at far står stærkere, når han skal ind og fortælle arbejdsgiveren, at nu vil han altså på barsel,” siger han.

Ifølge aftalen kan moderen fremover sammenlagt holde maksimalt 41 ugers orlov, hvilket inkluderer de fire ugers orlov op til termin. For faders vedkommende bliver det derfor til 37 ugers orlov i alt, da han ikke har ret til fire ugers orlov frem mod termin.

Den nye barselsordning er en udmøntning af EU’s orlovsdirektiv. Det skal træde i kraft fra den 1. august 2022.

Du kan læse den fulde aftalebeskrivelse her.

"Mere ligestilling på arbejdsmarkedet"

Sådan lyder en af Teknisk Landsforbunds politiske målsætninger for 2020-2023, der bygger på FN's Verdensmål.

TL arbejder for at udligne den ulighed, der gør sig gældende på arbejdsmarkedet, hvor mænd gennemsnitlig tjener mere end kvinder set over en livsindkomst.

Ifølge TL's lønstatistik fra 2020 tjener en kvinde, der er medlem af TL og privatansat, i gennemsnit 5.526 kroner mindre end sin mandlige kollega. Det svarer til en lønforskel på 13%.