CFC gas i roer_Teknologisk Institut_2000p.jpg
Opskæring af brugte fjernvarmerør kan frigive store mængder gasser, som skader ozonlaget.

Ny metode afslører CFC-gasser i gamle rør

Miljø Teknologisk Institut har været med til at udvikle em ny målemetode, som kan afsløre om isoleringsskummet i fjernvarmerør indeholder miljøskadelige gasser.

Der gemmer sig 4.000 tons forbudte drivhusgasser i gamle fjernvarmerør, der snart skal udskiftes.

Men hvis man følger sædvanlig praksis med at klippe op til genbrug, vil man samtidig frigive hovedparten af de drivhusgasser, der befinder sig i isoleringsskummet, og det vil medføre stor skade på ozonlaget.

Derfor har Teknologisk Institut sammen med GasDetect A/S og Stena Recycling A/S udviklet en ny målemetode, der ved hjælp af usynligt nærinfrarødt lys på stedet kan afklare, om isoleringsskummet indeholder de forbudte gasser.

Ved hjælp af måleudstyret suges gassen ind i en bærbar målecelle, der, hvis indholdet af den skadelige Chloro-Fluoro-Carbon-gas overstiger en bestemt grænse, udsender en lyd.

Det er almindelig kutyme, at når man udskifter fjernvarmerør, sender man de gamle rør til genanvendelse på grund af indholdet af stål, men udfordringen er, at man ikke ude fra kan se forskel rørene med og uden den skadelige gas.

Indtil 1995 blev der nedgravet 26.000 kilometer fjernvarmerør med CFC-gas.

Teknologisk Institut

Fakta om CFC i fjernvarmerør

  • CFC blev anvendt til opskumning af isolering i bl.a. køleskabe og fjernvarmerør samt som kølemiddel
  • Frigivelsen af CFC sker primært, når skummet knuses
  • Anvendelsen blev forbudt pr. 1/1 1995
  • I Danmark er der ca. 2×13.000 km fjernvarmerør med CFC-holdig isolering, svarende til ca. 4.000-4.500 ton CFC
  • Den mest anvendte CFC-gas (CFC11) har en  drivhusgaseffekt 4.000 gange kraftigere end CO2
  • Hvis al CFC-gas fra ældre fjernvarmerør i Danmark slippes ud i atmosfæren, vil det svare til ca. 1/3 af den årlige, danske CO2-udledning
  • CFC nedbryder ozonlaget
  • Kilde: Teknologisk Institut.