OK20 1305

Ny overenskomst med Dansk Mode & Textil

OK20 Teknisk Landsforbund og Dansk Mode & Textil har fredag den 6. marts indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst for teknikere.

Overenskomstfornyelsen medfører bl.a. følgende ændringer:

  • Forøgelse af fritvalgskontoen med 3% i perioden

  • Den anden forældre får øremærket tre ugers ekstra forældreorlov med løn

  • Medarbejdere, der når folkepensionsalderen kan fortsætte indbetaling til sin pensionsordning eller få det udbetalt som løn.

  • Børneforældre får ret til ekstra fri ved barns sygdom samt ved lægebesøg med barn – dog uden løn, men med mulighed udbetaling fra fritvalgskontoen

  • Medarbejderne inddrages i virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling

  • Bedre mulighed arbejdsmiljørepræsentanternes deltagelse i TL’s arbejdsmiljøuddannelser

Formand for TL Vejle Mogens Eriksen er godt tilfreds med forliget.

”Det er et forlig med noget til alle, og TL fik flere mærkesager opfyldt. Jeg er mest tilfreds med gennembruddet med de øgede muligheder og økonomi på fritvalgskontoen, den øremærkede barsel til den anden forældre med løn samt opbakningen til den grønne omstilling af tekstilbranchen,” siger Mogens Eriksen

Læs hele forliget

Følg med i overenskomstforhandlingerne på okfakta.dk og på tl.dk/ok20.