Ny overenskomst sender et vigtigt signal om at sikre den danske model og forhindre social dumping

Overenskomst Fair arbejdsforhold og et 'nej tak' til social dumping er vigtigt i alle brancher. Netop det skal en ny overenskomst mellem Teknisk Landsforbund og Dansk Teater være med til at sende et signal om.

På teaterområdet er der ofte samarbejder og såkaldte co-produktioner, hvor de tekniske medarbejdere kan være ansat på forskellige vilkår.

Oftest fordi der eksisterer forskellige overenskomster på området, men også ved samarbejder, hvor ikke alle aktører er overenskomstdækket.

Derfor skal en ny overenskomst, indgået mellem Teknisk Landsforbund og Dansk Teater, nu sende et tydeligt signal om, at ved co-produktioner med de overenskomstdækkede teatre, skal alle teknikere være sikret ordentlige arbejdsvilkår.

De to aftaleparter har nemlig indgået den første overenskomst nogensinde med en klausul, der skal sikre, at alle ansatte teknikere på co-produktioner som minimum arbejder på overenskomstlignende løn- og pensionsvilkår.

Det betyder, at hvis et teater med overenskomst samarbejder med et andet teater uden overenskomst om en forestilling, så skal alle ansatte som minimum arbejde til løn- og pensionsvilkår svarende til den overenskomst, det overenskomstdækkede teater har indgået, så længe de to teatre samarbejder om den pågældende co-produktion.

På den måde sikres det i højere grad, at teateransatte arbejder under retfærdige vilkår - også når de arbejder på tværs af teatre og spillesteder.

Ifølge Jimmi Eiberg, der er regionsformand for TL Hovedstaden og Bornholm og ansvarlig for forhandlingerne på teaterområdet, er der grund til at være glad for den nye overenskomst, der er med til at bakke op om et samlet fair arbejdsmarked på tværs af brancher. 

“At sikre vilkår på arbejdsmarkedet for vores medlemmer i de kreative brancher er en lang og sej kamp, som vi ikke er i færdige med. Det her er dog et stort skridt i den rigtige retning, fordi vi med det her kan sikre, at samarbejde mellem teatre, hvor ikke alle er dækket af en overenskomst, som minimum følger løn- og pensionsvilkår for alle ansatte,” siger han.

Hos Dansk Teater er chefkonsulent Charlotte Bach også tilfreds med, at man med aftalen sender et signal som ansvarlig arbejdsgiverorganisation på kulturområdet.

"Måske lidt anderledes end på visse dele af det store arbejdsmarked, så er det ikke et udbredt problem med hverken underbetaling eller såkaldt social dumping på teaterområdet - tværtimod. Men aftalen  er et signal om, at scenekunstbranchen selvfølgelig ikke synes, at ringe arbejdsvilkår og social dumping er acceptabelt noget sted på det danske arbejdsmarked. Og punktet var vigtigt for TL at få med i et aftaleresultat, til gengæld for nogle andre elementer i forhandlingen som Dansk Teater stillede krav om. Derfor er det en god aftale," siger hun.

Overenskomsten skal først til afstemning hos Teknisk Landsforbunds medlemmer og godkendes hos Dansk Teaters kompentenceforsamling, før den er endelig godkendt og træder i kraft.