Raastoffer1305

Ny publikation om fremtidens (mangel på) råstoffer

Byggeri Hvor meget sand, grus og ler har byggebranchen brug for i fremtiden? Hvor skal det komme fra? Hvad sker der, når vi løber tør? Hvordan genanvender vi bedst muligt vores byggeaffald? Det er nogle af de spørgsmål Teknologisk Institut stiller skarpt på i en ny publikation om fremtidens byggematerialer, støttet af Grundejernes Investeringsfond.

Publikationen henvender sig til bygge- og nedrivningsbranchen, råstofbranchen samt affaldsbranchen.

”Det primære formål med publikationen er, at bringe fakta ind i debatten om råstofmangel i byggeriet og give en nuanceret fremstilling af emnet, suppleret med en række nøgletal,” fortæller Katrine Hauge Smith fra Teknologisk Institut.

”Vores fælles naturressourcer er ikke ubegrænsede, og derfor er det vigtigt med en effektiv styring af den måde, vi bruger vores ressourcer i byggeriet, også dem, der opstår som affald, når bygninger bliver renoveret eller revet ned. I FNs verdensmål nr. 12, som netop handler om ansvarligt forbrug og produktion, er et delmål blandt andet, at vi inden 2030 skal have en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer, samt at affaldsmængden skal reduceres. Derfor har vi også brug for mere fokus på det her område.”

Læs publikationen