Cocacola1305

Ny teknologi forvandler plastikaffald fra havet til colaflasker

Teknik Som de første i verden har Coca-Cola udviklet en sodavandsflaske fremstillet delvist af plastikaffald fra havet. Teknologien kan åbne op for en bedre genanvendelse af de enorme mængder plastaffald, der ender i verdenshavene.

Som de fleste andre verdenshave er også Middelhavet ved at blive kvalt i plastaffald. Ifølge en 2018-rapport fra WWF Verdensnaturfonden ender mellem 220.000 og 630.000 ton plast hvert år i Middelhavet.

En lille delmængde af den plastsuppe er det imidlertid nu lykkedes Coca-Cola at genanvende til en ny type genbrugsflaske. Helt konkret drejer det sig om foreløbig 300 flasker, som består af cirka 25 procent affaldsplast fra havet.

Det succesfulde projekt har givet Coca-Cola appetit på mere genbrugsplast. Fra 2020 vil læskegiganten således rulle teknologien bredere ud og fremstille et højere antal flasker baseret på genbrugsplast fra havet – samme år som koncernen i øvrigt vil øge andelen af genanvendelig plast i sine flasker fra 25 til 50 procent.

”Forbedrede genanvendelsesteknologier er enormt interessante. Ikke bare for os (Coca-Cola, red.), men for hele industrien og samfundet generelt. Teknologierne accelererer udsigten til et lukket kredsløb for genanvendelse af plast, hvilket er grunden til, at vi investerer i dem,” udtaler Bruno Van Gompel, Coca-Colas direktør for forsyning og teknologi i Vesteuropa, i en pressemeddelelse om projektet.

Urenheder i plastic
Plastaffaldet til projektet er opsamlet af dels frivillige på 84 spanske og portugisiske kyster, dels en række fiskere fra 12 havne forskellige steder langs Middelhavet.

Dette plastaffald er efterfølgende blevet nedbrudt i mindre, kemiske bestanddele, hvorefter det er muligt at frasortere urenhederne og forvandle plasten til PET-plast, der kan støbes om til eksempelvis sodavandsflasker.

Netop den høje koncentration af urenheder og snavs i plasten er en af de væsentligste årsager til, at det i dag er så svært at genanvende ikke bare plastaffald fra havet, men også fra industrien og fra husholdninger. Det er altså den hurdle, som Coca-Cola og dets partnere, herunder det hollandske firma Ioniqa Technology, ser ud til at være kommet ud over – i hvert fald på pilotstadiet.

Ambitiøst mål
Coca-Cola har således luftet en ambition om i 2030 at opsamle én flaske eller dåse for hver eneste solgte flaske eller dåse.

Ifølge Coca-Cola selv drikkes der hver eneste dag i omegnen af 1,9 milliarder læskedrikke fra Coca-Cola-koncernen.