Ny trepartsaftale skal få flere i job

Ledige Nyuddannede skal hurtigere i job og ældre skal ikke aldersdiskrimeres. TL er tilfredse med den nye trepartsaftale, der skal få flere i job.

Vi skal satse på danske ledige – ikke udenlandsk arbejdskraft.

Det er en af pointerne i den nye trepartsaftale mellem regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter, der skal sikre, at endnu flere kommer i arbejde.

For at det kan lykkes, er man blevet enige om en lang række tiltag. Bl.a. at hjælpe nyuddannede hurtigere i job.

”Jeg er glad for, at nyuddannede kan blive hjulpet i højere grad end i dag. Der er afsat penge til et større jobfokus på den sidste del af uddannelsen, og så bliver trainee-indsatsen over for ledige nyuddannede styrket,” siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund.

Slut med aldersdiskrimination

Der er også enighed om at gøre mere for at få ledige seniorer i job. Der afsættes en særlig pulje på 7 mio. kr. målrettet ledige seniorer, der kan behov for en ekstra indsats på vej tilbage i job.

Og så indføres der et forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder.

”Det er positivt, at der nu gøres en ekstra indsats over for de mange ledige seniorer, der med rettet kan undre sig, når arbejdsgiverne på den ene side skriger på arbejdskraft, men på den anden side ikke vil ansætte ældre medarbejdere. Og så er jeg meget tilfreds med, at arbejdsgiverne ikke længere må frasortere ledige på baggrund af deres alder,” siger Jannik Frank Petersen

De fleste af tiltagene i trepartsaftalen vil træde i kraft næste år.

Det indeholder aftalen bl.a.

  • Styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser
  • Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender
  • Styrkelse af trainee-indsatsen
  • Forbud mod at screene ansøgninger på baggrund af alder
  • Pulje til særlig indsats for seniorer
  • Fokus på lokale løsninger til øget fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen
  • Styrket jobrotationsordning

Læs hele aftalen