Nye dagpengeregler: Det skal du vide

Dagpenge Nye dagpengeregler træder i kraft fra den 1. maj 2023. Læs her, hvad de nye regler har af betydning for dig som ledig.

Er du dagpengemodtager, så vil der ske ændringer for dig fra den 1. maj 2023, hvor de nye dagpengeregler træder i kraft.

De nye regler medfører blandt andet ændringer i dagpengesatsen for nogle, mens et nyt sprogkrav har sneget sig ind.

Men hvad går det så helt præcis ud på, og hvad kommer det til at betyde for dig?

Det kan du blive klogere på herunder:

For dig, der er dimittend:

Fra den 1. maj justeres dine dagpenge ned (den såkaldte dimittendsats) fra 14.106 kr. om måneden til 9.700 kr. efter tre måneders ledighed, hvis du er under 30 år. Er du 30 år eller over, så er satsen 12.253 kr.

Hvis du er forsørger, så ændres din dagpengesats ikke. Den vil fortsat være 16.177 kr. om måneden som i dag.

Den periode, du kan få dagpenge i, altså dagpengeperioden, ændres for personer, der indplaceres (altså datoen hvorfra man modtager dagpenge) den 1. maj eller senere. Fremover har man ret til dagpenge i en periode på et år. Er du allerede indplaceret den 1. maj, har du fortsat ret til at modtage dagpenge i alt i to år.

Hvis du er ledig dimittend efter den 1. maj 2023, så skal du opfylde et nyt såkaldt sprogkrav.

Kravet opfyldes enten ved, at du har gennemført 6. klassetrin i folkeskolen eller tilsvarende dansk skole, eller har bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve, der har et tilsvarende eller højere niveau.

Opfylder du ikke sprogkravet, så kan du i stedet opfylde et tilknytningskrav ved beskæftigelse.

For dig, der er lønmodtager eller selvstændig:

Fra den 1. maj forhøjes dagpengesatsen fra nuværende 19.728 kr. til 23.449 kr. om måneden i de første tre måneder af din ledighed, såfremt du opfylder en række krav*, og du indplaceres (altså datoen hvorfra man modtager dagpenge) den 1. maj eller senere.

Efter de 3 måneder falder dagpengesatsen igen til de maksimale 19.728 kr.

Er du allerede indplaceret den 1. maj, får du ikke ret til den højere sats. I så fald vil du kunne modtage den aktuelle sats på 19.728 kr.

Din dagpengeperiode er uændret og fortsat to år.

Dyk ned i detaljerne og bliv klogere

På vores hjemmeside kan du blive klogere på de nye regler og de krav*, som du i nogle tilfælde skal opfylde.

Du finder det hele samlet her.

Loven

De nye dagpengeregler følger af lov L173, som et flertal i Folketinget den 9. juni 2022 blev enige om at vedtage. Den 29. januar 2023 meldte regeringen ud, at de nye regler træder i kraft fra den 1. maj i år.

Har du spørgsmål?

Så kontakt os på telefon 8675 4650
(mandag-tirsdag kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-13) eller skriv til os via Medlemsportalen.