Nye overenskomster med Dansk Teater

OK20 Søjle A-overenskomsterne med Dansk Teater er forlænget til 2022.

TL og Dansk Teater blev i går enige om en forlængelse af de nuværende Søjle A-overenskomster, så de løber til 1. juli 2022.

Forlængelsen betyder, at overenskomsternes minimumslønninger (skalatrin) i aftaleperioden fortsat følger de gældende skalatrin for tjenestemænd i staten (med tilhørende stedtillægssatser).

Sådan stiger skalatrinene

  • 1. april 2021 med 0,80%
  • 1.oktober 2021 med 0,30%
  • 1. april 2022 med 1,19%

Minimumsskalatrin og pensionsprocent ændres ikke.

"Vores syn på de økonomiske forudsætninger som følge af corona var meget forskellige, og derfor kunne vi desværre ikke blive enige om, hvad prisen for ændringer af overenskomsterne skulle være. Vi håber, at det vil ændre sig, når vi sætter os ved forhandlingsbordet næste år," siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand for TL.