Nyt nævn hjælper medlemmer i klemme

TL Nyt En række organisationer har taget initiativ til DesignNævnet, der skal afgøre konflikter om plagiat. Teknisk Landsforbund har tilsluttet sig foreningen bag.

Det er et velkendt problem, at fx designere og kunsthåndværkere bliver plagieret – og at virksomhederne, der kopierer et produkt, ofte slipper af sted med det. For at løse problemet er der nu oprettet et privat nævn, der skal afgøre tvister hurtigere, nemmere og billigere.

”Det er et glimrende initiativ, og derfor har vi tilsluttet os som medlem af foreningen, der driver nævnet. For med hånd og hoved skaber vores medlemmer dagligt værdifulde designs. Det er magtpåliggende for os, at medlemmernes værker er godt beskyttet,” siger faglig sekretær og advokat (L) Byrial Rastad Bjørst fra Teknisk Landsforbund.

I øjeblikket ender sager om krænkelser af rettigheder til fx design og kunsthåndværk ofte i domstolene. Det kan være en tidskrævende og dyr oplevelse for personer, der vil køre en sag om plagiat. Og flere sager er droppet, fordi det har været for uoverskueligt og usikkert at begynde en sag. Med DesignNævnet er målet at give et hurtigere og billigere alternativ til at få en tvist afgjort i retten.

”Med nævnet får Teknisk Landsforbunds medlemmer mulighed for en hurtig og kompetent vurdering i sager om kopi og plagiat. Det er vi meget tilfredse med,” siger Byrial Rastad Bjørst.

Andre nordiske lande har haft denne slags nævn i mange år, og nu er en kreds af interessenter i branchen gået sammen og stiftet DesignNævnet. Det er bl.a. Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Akademikerne ved Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Design denmark og Danske Kunsthåndværkere & Designere og samtidig er en række advokater også involveret

Samtidig vil der blive etableret et Responsumudvalg, som kan behandle sager, hvor det skal afklares om noget design eller kunsthåndværk er beskyttet ifølge lovgivning – uden at tage stilling til, hvorvidt der har fundet en krænkelse af rettigheder sted.

Nævnet har været undervejs siden 2019, og nu er det på vej til at blive en realitet. Læs mere om nævnet