”Nyt rådhus er dejligt, men også en udfordring for arbejdsmiljøet”

Arbejdsmiljø Jannie Schultz er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant i Skanderborg Kommune, hvor hun især har fokus på det fysiske arbejdsmiljø på det nye rådhus.

Hvordan står det til med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads?

Teknikeren har spurgt tre af TL’s arbejds­miljø­repræsentanter, hvad der rører sig lige nu på deres arbejdsplads.

 

Hvad er den største udfordring i forhold til arbejdsmiljøet på din arbejdsplads?
”I 2016 flyttede vi ind i et spritnyt, arkitekttegnet rådhus. Det er dejligt, fordi vi alle sammen nu er samlet ét sted, og det gør samarbejdet på tværs nemmere i forhold til før.

Desværre giver den nye bygning også udfordringer. Dels fordi vi sidder i storrumskontorer, der medfører støj og koncentrationsbesvær, og dels fordi bygningen har henholdsvis hvide vægge og glasvægge, der giver problemer med skarpt sollys.

Vi har også meget svingende temperaturforhold. Nogle dage er det lige før, at vi skal sidde i bastskørter, og andre dage er der brug for pelsfrakker.”

Hvad gør I ved det?
”Vi har en husbrugergruppe, der består af medarbejderrepræsentanter, ledere og folk fra serviceafdelingen. Her mødes vi jævnligt for at tale om, hvordan vi kan forbedre det fysiske arbejdsmiljø.

Jannie Schultz 49 år

  • Byggesagsbehandler hos Skanderborg Kommune.
  • Valgt som arbejdsmiljørepræsentant i februar 2019.
  • Er arbejdsmiljørepræsentant for 70 kolleger.

Det seneste er, at vi har fået lov til at sætte store billeder op i afdelingerne, der kan tage lidt af det skarpe lys på de hvide vægge.

I forhold til støj har vi for eksempel fået købt nogle mobile skillevægge, der står på gulvet, og så har de kolleger, der er mest udfordret af støjen, mulighed for at sidde med støjreducerende hovedtelefoner.”

Hvad skal der til for, at det bliver bedre?
”Jeg tror, at det handler om at bevare en god dialog med ledelsen omkring arbejdsmiljøet.

Nu er jeg lige blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant, men jeg har allerede haft møder med blandt andre arbejdsmiljølederen og den tekniske chef, og det tegner lovende.

Derudover har vi vores 3-i-1-måling, så vi mellem hver arbejdspladsvurdering har mulighed for at stikke fingeren i jorden og finde ud af, hvordan det går hos os og handle på eventuelle udfordringer løbende.”

Sådan bliver du arbejdsmiljørepræsentant

  • Arbejdspladser med 10 med­arbejdere eller flere skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Det sker på et møde, hvor arbejdsgiver og arbejdsleder ikke må deltage. Alle ­andre medarbejdere må deltage på mødet uanset fag- eller ansættelsesgruppe.
  • En arbejdsmiljø­repræsentant sidder for to år ad gangen, dog kan arbejdsgiver og medarbejdere vælge at forlænge valgperioden på op til fire år.
  • Arbejdsmiljørepræsentanter skal tage en obligatorisk arbejdsmiljørepræsentantuddannelse på tre dage. Det første år har du som arbejdsmiljø­repræsentant ret til yderligere to dages supplerende uddannelse – efterfølgende har du ret til halvanden dag om året.
  • Arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af arbejdsvilkår, ligesom tillidsrepræsentanter. Som arbejdsmiljørepræsentant skal du nemlig kunne handle frit og uden frygt for konsekvenser.

Læs mere på tl.dk/amr og amid.dk.

Er du allerede arbejdsmiljørepræsentant?
Så giv os besked, hvis ikke vi allerede ved det. Send en mail til din lokale TL-afdeling, så får du en startpakke med relevante pjecer og løbende invitationer til konferencer og lokale arrangementer for tillidsvalgte, der kan styrke dig i hvervet.